Active Talk Podcast EP.159 |วิพากษ์มุมมองรัฐ กับนโยบายกลุ่มชาติพันธุ์

ข้อพิพาทที่ดิน #เกาะหลีเป๊ะ ที่ยื้ดเยื้อ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาติพันธุ์ต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิที่ดิน ถูกไล่รื้อที่อยู่อาศัย

.

ในขณะที่กฏหมายไม่มีความคืบหน้า จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ไทยจะเล็งเห็นความสำคัญ “ชาติพันธุ์”กับการพัฒนาประเทศ

.

Active Talk Podcast EP.159 |วิพากษ์มุมมองรัฐ กับนโยบายกลุ่มชาติพันธุ์

ช่วงแรก เกาะติดสถานการณ์เกาะหลีเป๊ะ กับ ทัศนีย์ ประกอบบุญ ผู้สื่อข่าว The Active

ช่วงที่สอง มองความหวังคนเท่ากัน สู่ พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ กับ “มานพ คีรีภูวดล” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สัดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

🎧 ชวนคุยโดย   ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep159?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

🎧 ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้