Active Talk Podcast EP.158 | ยาต้าน HIV ถูกปิดกั้น ? เสี่ยงเพิ่มผู้ติดเชื้อหน้าใหม่

“กรมควบคุมโรค” ยืนยัน “ยาเพร็พ”หรือยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส ต้องจ่ายโดยแพทย์รัฐ กระทบคลินิกภาคประชาสังคมหยุดจ่ายยา ผู้รับบริการอาจขาดยาเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น

ท่ามกลางภาวะสุญญากาศ ความท้าทายของภาคประชาชนภาคประชาสังคมในการทำงานด้าน HIV จะไปในทิศทางไหน

Active Talk Podcast EP.158 | ยาต้าน HIV ถูกปิดกั้น ? เสี่ยงเพิ่มผู้ติดเชื้อหน้าใหม่ ชวนสะท้อนปัญหา“ยาเพร็พ” สู่นโยบายสาธารณสุข กับ “พญ.นิตยา ภานุภาค” |ผู้อำนวยการบริหารสถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

🎧 ชวนคุยโดย   ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ และ รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep158

🎧 ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน