The Active Podcast EP.65 | ขบวนการต่อสู้และกลุ่มติดอาวุธ ชายแดนใต้

หากกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ เดินหน้าไปโดยไม่ได้พยายามทำความเข้าใจอุดมการณ์ และแนวทางของกลุ่มขบวนการต่อสู้ทางการเมือง เส้นทางสู่สันติภาพก็อาจเกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก

“สัญญาณดี” อย่างหนึ่งที่อาจนำมาสู่การยุติความรุนแรงได้ คือ ทางเลือกของข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นหลังกระบวนการพูดคุย นี่คือสิ่งที่ “นักแปลสารแห่งมลายูปัตตานี” มองเห็น

The Active Podcast คุยกับ ‘ฮารา ชินทาโร’ อดีตนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี ผู้สอนวิชาภาษามลายู ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและใช้ชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้มานานกว่า 20 ปี ที่หลายครั้งทำหน้าที่แปลแถลงการณ์และพูดคุยกับกลุ่มขบวนการฯ เพื่อทำความเข้าใจว่าแนวทางการต่อสู้ที่มีหลายกลุ่มนั้น มีพัฒนาการและจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างไร และอะไรเป็นโอกาสที่จะนำไปสู่เส้นทางสันติภาพได้

ชวนคุยโดย ‘อรุชิตา อุตมะโภคิน’ และ ‘รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์’ ใน The Active Podcast EP.65 | ขบวนการต่อสู้และกลุ่มติดอาวุธ ชายแดนใต้

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม