The Active Podcast EP.62 | สิทธิมนุษยชน-กระบวนการนิติธรรม บนเส้นทางเปลี่ยนผ่านพลังงาน

เชื้อเพลิงถ่านหินไม่ได้ถูกใช้แค่ในโรงงานผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังพบว่ามีแนวโน้มนำมาใช้มากขึ้นในโรงงานประเภทอื่น ๆ เช่น โรงงานกำจัดขยะ โรงงานปูนซีเมนต์ และโรงงานสิ่งทอ 

.

นำมาสู่นโยบายเปิดเหมืองแห่งใหม่ ๆ เช่น แผนการสร้างเหมืองถ่านหินอมก๋อย ทำให้ภาคประชาชนและชาวบ้านต่างเป็นกังวลว่าจะนำมาสู่ความเสียหายทางสุขภาพและระบบนิเวศ จึงรณรงค์ให้เลิกการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในโรงงานทุกประเภท

.

คุยกับ กรวรรณ บัวดอกตูม ผู้ประสานงานฝ่ายวิจัยด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน กรีนพีซ ประเทศไทย และชนะจิต รอนใหม่ ทนายความและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ชวยคุยโดย พิชญาพร โพธิ์สง่า ใน The Active Podcast EP.62 ใน Series : Thailand net zero คาร์บอนเป็นศูนย์ | สิทธิมนุษยชน กระบวนการนิติธรรม บนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม