The Active Podcast EP.61 | “เอกราช – ดินแดน” คำต้อง (ห้าม) พูด

สานฝันปาตานีโดยไม่ใช้ความรุนแรง การวิเคราะห์จากบทสนทนาเพื่อสร้างจินตนาการใหม่ งานวิชาการที่เปิดให้เห็นมุมมองและความฝันของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านถ้อยคำที่อ่อนไหวอย่าง เอกราชและดินแดน”

.

The Active Podcast ยังคุยกันต่อกับ รศ.มารค ตามไท เจ้าของผลงานวิชาการชิ้นนี้ และผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพ ฝ่ายรัฐบาลไทย ว่าสิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย อะไรเป็นโอกาสหรือข้อจำกัดต่อการร่วมสร้างจินตนาการใหม่โดยไม่นำไปสู่ความรุนแรง

.

.

ชวนคุยโดย ‘อรุชิตา อุตมะโภคิน’  และ ‘รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์’ ใน The Active Podcast EP.61 | “เอกราช – ดินแดน” คำต้อง (ห้าม) พูด

ติดตามฟังผ่านทุกช่องทาง 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม