EP.187 | มองไม่เห็น ไม่ใช่ไม่มี เมื่อความรุนแรงกำลังซ่อนตัว

The Active Podcast

กครั้งที่เรามีโอกาสสัมผัสกับความรุนแรง ทั้งเรื่องของตัวเอง คนใกล้ตัว หรือรับรู้ผ่านการรายงานของสื่อ หลายคนคงได้แต่ภาวนาให้ความรุนแรงนั้นยุติลงโดยเร็ว 

แต่ทำไม เรื่องราวชวนหดหู่ เศร้าใจ กลับเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น แล้วมีโอกาสไหม ที่สถานการณ์เช่นเดียวกันนั้น จะเกิดขึ้นกับตัวเราสักวัน

The Active Podcast ซีรีส์ ขัดแย้งไม่รุนแรง ซีซัน 3 “ความรุนแรงซ่อนเร้น” ชวนคุณผู้ฟังร่วมทำความเข้าใจความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ที่แม้ไม่ทิ้งร่องรอยให้สืบค้น แต่กลับสั่งสมและรอวันปะทุ กับตอนแรก “มองไม่เห็น ไม่ใช่ไม่มี: เมื่อความรุนแรงกำลังซ่อนตัว” พูดคุยกับ ‘ผศ.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ’ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ชวนคุยโดย ‘อรุชิตา อุตมะโภคิน’ และ ‘พิมลลักษณ์  สุวงศ์สินธุ์’

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม