The Active Podcast EP.59 | ปลดระวางถ่านหิน เพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

“หลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่าในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีไทยประกาศว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 บนเวทีประชุม COP26 แต่ในประเทศไทยเอง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการอุตสาหกรรมถ่านหินอยู่”

.

“นโยบายของไทยจะไม่สามารถไปตามเป้าหมายได้ แม้ประทั่งในปี 2030 ยังมุ่งมั่นเดินหน้าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อาจจะไปถึงระดับ 475 ล้านตัน ถ้าอยากจะแก้ปัญหาโลกร้อน ไทยต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แค่ระดับ 200 ล้านตัน แต่ดูเหมือนตอนนี้ยังไม่ไปไหนสักทีเดียว”

.

ติดตามความเคลื่อนไหว หลังจบเวทีประชุม COP26 กับทิศทางการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในไทย จะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ กับ รศ.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ และ มุก-จริยา เสนพงศ์ หัวหน้ารณรงค์เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงาน กรีนพีช ประเทศไทย ดำเนินรายการโดย พรีน-พิชญาพร โพธิ์สง่า ใน The Active Podcast EP.59 | ปลดระวางถ่านหิน เพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม