EP.155 | แก่ดีมีสุข มิติผู้สูงอายุ ไทย-เกาหลีใต้

The Active Podcast

เกาหลีใต้ประเทศที่เพียบพร้อมไปด้วยนวัตกรรม ความสดใสของอุตสาหกรรม K-POP แต่กลับมี ‘ผู้สูงอายุยากจน’ แฝงอยู่ และกำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลกภายในปี 2070

ในปีนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ แต่ไทยยังไม่มีสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมั่นคง เห็นได้จากการปรับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”

The Active PodCast กับ ซีรีส์ “taekook lives อะไร ๆ ก็เกาหลี !”  ชวนเปรียบเทียบมิติผู้สูงอายุ ไทย-เกาหลีใต้ ท่ามกลางบริบทที่คล้ายกัน จะสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างไรกับ ชาคิต พรหมยศ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด (Young Happy) ใน The Active Podcast EP.155 | แก่ดีมีสุข มิติผู้สูงอายุ ไทย-เกาหลีใต้

https://soundcloud.com/thaipbspodcast/the-active-podcast-2023-ep-155?si=992d8b0448bd4fce884a170e7f94eb84&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Author

Alternative Text
AUTHOR

ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์

ผู้ประสาน 10 ทิศ ชอบการติดต่อ-สื่อสารเป็นชีวิตจิตใจ ตัวเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยการ "ติ่ง"

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม