EP.140 | รหัสแดง สัญญาณเตือนภัยพิบัติโลก ไทยเตรียมรับ “แล้ง-ท่วม”

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) คาดตั้งแต่ ปี 2533 น้ำแข็งในทวีปกรีนแลนด์ ละลายครั้งใหญ่ถึง 7 ครั้ง ส่งผลภัยพิบัติคุกคามหลายพันล้านชีวิตบนโลก และเร่งวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง

ขณะที่ประเทศไทย อยู่อันดับ 9 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ที่เสี่ยงผลกระทบจากโลกร้อน นักวิชาการด้านภัยพิบัติคาดไทยเสี่ยงเผชิญภัยแล้งยาวไปอีก 4-5 ปี ก่อนท่วมหนักมากกว่า ปี 2554 ติดตามได้จาก ปุ๋ย-นิตยา กีรติเสริมสิน ใน The Active Podcast EP.140 | รหัสแดง สัญญาณเตือนภัยพิบัติโลก ไทยเตรียมรับ “แล้ง-ท่วม”

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม