EP.162 | ฟาสต์แฟชั่น สวยลวงโลก

The Active Podcast

เสื้อที่ใส่ถ่ายรูปแล้ว จะใส่ซ้ำไม่ได้ กลายเป็นวาทกรรมสยองขวัญ เพราะปัจจุบันมีเสื้อผ้าถูกทิ้งอย่างน้อย 5.9 หมื่นตันต่อปี และกลายเป็นบ่อนทำลายสิ่งแวดล้อม ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 3.3 พันล้านตันคาร์บอนต่อปี 

สำรวจความเสียหายจากอุสาหกรรมฟาสต์แฟชั่น (ผลิตไว ขายถูก เน้นใช้ ๆ แล้วทิ้ง) พร้อมฟังข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ กับ พิชามญชุ์ รักรอด หัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติมลพิษพลาสติก กรีนพีซ ประเทศไทย ใน The Active Podcast EP.162 | ฟาสต์แฟชั่น สวยลวงโลก

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม