The Active Podcast EP.57 | พลวัตความขัดแย้งชายแดนใต้

ทำความเข้าใจความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2547

.

‘ผศ.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี’ อาจารย์ผู้ทำวิจัยและศึกษาพลวัตความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด ที่จะช่วยฉายภาพความเป็นมา และมองความเป็นไปในอนาคต ชวนคุยโดย ‘ยอร์ช – ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์’ และ ‘โม่ – รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์’ ใน The Active Podcast EP.57 | พลวัตความขัดแย้งชายแดนใต้

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม