Active Talk Podcast EP.143 |ยกเลิก “กัญชาเสรี” สิ้นคิด หรือ ทางออก ?


ฟังผ่าน #พอดแคสต์ #Activetalk  ยกเลิก “กัญชาเสรี” สิ้นคิด หรือ ทางออก ?

ภาวะสุญญากาศหลัง สภาถอนร่างกฎหมายกัญชงกัญชา ออกจากวาระ 2 หลัง กระแสสังคมทักท้วง ไม่ได้มุ่งเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ขยายเป้าหมาย เพื่อสันทนาการ!!

แพทย์ทั่วประเทศ เรียกร้องรัฐบาลปิดกัญชาเสรี ในสภาวะสุญญากาศนี้ทันที! แต่เสรีกัญชา คือโอกาส หรือความเสี่ยง ?

📌Active Talk Podcast EP.143 ยกเลิก “กัญชาเสรี” สิ้นคิด หรือ ทางออก ? ชวนมองต่างมุมยกเลิก “กัญชาเสรี” กับ “รศ.นพ.นิธิพัฒน์  เจียรกุล” |หน.สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ “ประสิทธิ์ชัย หนูนวล” |เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย

🎧 ชวนคุยโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep143

🎧 ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้