Active Talk Podcast EP.141 |บูลลี่-คุกคาม ผ่านสื่อ ปกติหรือไม่?

ฟังผ่าน #พอดแคสต์ #Activetalk บูลลี่-คุกคาม ผ่านสื่อ ปกติหรือไม่

#แบนลีน่าจัง ร้อนบนโซเชียลฯ “มันเป็นการแสดง” หรือคุกคามทางเพศเพื่อให้ได้คอนเทนต์?

การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย

แม้สื่อจะเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ช่วยผลักดันกระแสเรียกร้องให้เรื่องการคุกคามทางเพศให้บูมขึ้น แต่สื่อก็เป็นตัวกระตุ้นในการนำเสนอเรื่องเพศที่มากขึ้น ร่วมมองสื่อกับการประกอบสร้างเรื่องเพศ

📌Active Talk Podcast EP.141 บูลลี่-คุกคาม ผ่านสื่อ ปกติหรือไม่? ร่วมตั้งคำถาม ชวนหาคำตอบไปกับ “ผศ.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม” |หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ “ผศ.จเร สิงหโกวินท์” |คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์

🎧ชวนคุยโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep141

🎧ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้