EP.167 | ปัญหาปวดหัวของคนทำงานด้าน HIV

The Active Podcast

“แอลกอฮอล์มีผลต่อยาต้านไวรัสไหม ?”

“ลูกทุกคนที่เกิดจากแม่ที่มีเชื้อ HIV จะได้รับเชื้อ HIV ?”

คำถามชวนปวดหัวของคนทำงานด้าน HIV ที่ต้องออกมาชี้แจงทุกครั้งเมื่อเกิดข่าวลือลักษณะแปลก ๆ ที่ทำให้ทัศนคติด้านลบต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ไม่อาจหมดไป

“Let Communities Lead” ธีมในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2566 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนให้ชุมชน องค์กร และกลุ่มต่าง  ๆ มีบทบาทสำคัญในการป้องกัน และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน สื่อสารมุมมองที่ถูกต้อง ไม่ตีตรา ซึ่งจะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้ภายในปี 2573           

เพศสนิท ชวน พญ.นิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ถึงการทำงานในประเทศไทย ที่บอกว่า “เหมือนคนอกหักซ้ำแล้วซ้ำอีก” พร้อมผลักดันให้ประชาชน มีทางเลือกในการเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น ใน The Active Podcast EP.167 | ปัญหาปวดหัวของคนทำงานด้าน HIV

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม