Active Talk Podcast EP.138 |บทเรียนเหมือง การต่อสู้ไม่สิ้นสุด

ฟังผ่าน #พอดแคสต์#Activetalk บทเรียน “เหมือง” การต่อสู้ไม่สิ้นสุด ?

“เหมือง” ความคุ้มค่าวัดจากตรงไหน? มูลค่าเม็ดเงิน ที่แลกกับการปนเปื้อนของสารพิษ ความหวาดหวั่นที่วิถีชีวิตดั้งเดิมจะหายไป จะมีหนทางไหน ที่เสียงของประชาชนจะสะท้อนถึงผู้มีอำนาจ บทเรียนจากการสร้างเหมืองกับปัญหาคาราคาซังจะจบอย่างไร

📌Active Talk Podcast EP.138 บทเรียน “เหมือง” การต่อสู้ไม่สิ้นสุด? พูดคุยกับ “จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ” |ตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ และ “สุภาภรณ์ มาลัยลอย” |ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ชวนคุยโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep138

🎧ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้