Active Talk Podcast EP.136 |สันติภาพต้องไม่ผูกขาด ?

ฟังผ่าน #พอดแคสต์ #Activetalk สันติภาพต้องไม่ผูกขาด ?

.

สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ความคืบหน้าเส้นทางการเจรจาสันติภาพระหว่างทางการไทยกับแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี หรือ บีอาร์เอ็น จะนำไปสู่การพูดคุยอย่างสันติสุข เพื่อเป็นความหวัง สันติภาพ สู่แนวทางแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งได้อย่างไร

.

📌Active Talk Podcast EP.136 สันติภาพต้องไม่ผูกขาด ? ชวนหาทางออกที่เป็นความหวังกับ “รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช”| สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ “ผศ.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ”| สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

.

ชวนคุยโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep136

🎧ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้