Active Talk Podcast EP.156 | Home and Hope ความหวัง ทางกลับบ้าน

“อยากกลับบ้าน” เสียงคนรุ่นใหม่ที่อยากจะกลับมาพักใจ หอบความหวัง ความฝัน เพราะ “เงิน” อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

ช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่หลายคนมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย หรือตัดสินใจบางอย่าง

ชวนรู้จัก ชุมชนห้วยตองก๊อ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนปกาเกอะญอ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี พื้นที่แห่งความหวังที่ถูกผลักดันด้วยทรัพยากร

พร้อมมองบทบาท – ความท้าทายท้องถิ่น ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อรองรับแรงงานในทุกช่วงวัย ที่มีแนวโน้มกลับสู่บ้านเกิดมากขึ้น

🎧 ชวนคุยโดย  ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ และ อัญชัญ อันชัยศรี

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep156

🎧 ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ