Active Talk Podcast EP.154 |ค่าแรง (ขั้นต่ำ) จ่ายแค่ไหนถึง รอด!

ข้าวของแพง ค่าแรงไม่พอกิน สารพัดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นกระทบต่อชีวิตและเงินในกระเป๋าของประชาชนส่วนใหญ่

.

เมื่อราคาสินค้ากับรายได้สวนทางกัน จึงไม่แปลกที่นโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองจะมุ่งไปที่ค่าแรงขั้นต่ำ

.

Active Talk Podcast EP.154 |ค่าแรง (ขั้นต่ำ) จ่ายแค่ไหนถึง รอด!  สะท้อนการขึ้นค่าแรงแบบไหน? ถึงจะเหมาะสมกับประเทศไทย พูดคุยกับ “รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี” |อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ “ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์” |นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🎧 ชวนคุยโดย   บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep154

🎧 ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน