Active Talk Podcast EP.145 |น้ำเหนือ น้ำหนุน จ่อกรุงเทพฯ รอด-ไม่รอด?

ฟังผ่าน #Podcast #Activetalk น้ำเหนือ น้ำหนุน จ่อกรุงเทพฯ รอด-ไม่รอด?

ฝนเทต่อเนื่อง น้ำอ่วมทุกพื้นที่ ถึงแม้ว่าพายุ “โนรู” จะสลายตัวไปแล้ว แต่กทม. ต้องมีการบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกเพิ่มขึ้น เตรียมรับมือ เบื้องต้นขอความร่วมมือให้มีการ Work From Home


ความกังวลต่อมวลน้ำทางภาคเหนือ เขื่อนทุกภาคน้ำเต็ม ประชาชนต้องการข้อมูลที่ชัดเจน และนโยบายการรับมือ
.
📌Active Talk Podcast EP.145 น้ำเหนือ น้ำหนุน จ่อกรุงเทพฯ รอด-ไม่รอด? มองทิศทางน้ำ กับแนวนโยบายรับมือน้ำท่วมฉับพลัน กับ “รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์” |ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และ “เรณู กสิกุล” |ประธาน อสม.อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

🎧 ชวนคุยโดย นิตยา กีรติเสริมสิน

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep145

🎧 ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์