วิจัยล้างบาป “ไร่หมุนเวียน” ไม่ใช่ตัวการก่อมลพิษ

เปิด 2 ผลวิจัย ล้างบาปวิถีเกษตรกรรม “ไร่หมุนเวียน” ของชาวกะเหรี่ยง ว่าไม่ใช่ตัวการก่อมลพิษ

.

โดยศึกษาในพื้นที่ บ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ใน 2 เรื่อง ได้แก่ “การศึกษาการชะล้างพังทลายของดินและการไหลบ่าน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมระบบไร่หมุนเวียน” ที่พบว่าการทำไร่หมุนเวียนไม่ได้ทำลายหน้าดิน แถมยังทำให้ดินมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำ

.

ขณะที่ผลวิจัย”การศึกษาการระบายและการกักเก็บฝุ่น จากกระบวนการทำไร่หมุนเวียน” ที่ผลการศึกษาออกมาชัดเจนว่า การทำไร่หมุนเวียนในพื้นที่ไม่ใช้ตัวการหลักที่ก่อให้เกิดฝุ่นเมือง อีกทั้งพื้นที่ยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับฝุ่น

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรอุษา พรมอ๊อด

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา