บ้านกาญจนาฯ ซ่อมคนคืนสังคม

“เด็กทุกคนไม่มีใครเลวมาตั้งแต่เกิด” มีแต่ “ก้าวพลาด” นั่นทำให้การฟื้นคืนคุณค่าในตัวเอง เป็นหลักคิดสำคัญที่ “ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกาญจนาภิเษก” ทำมาตลอด 20 ปี

.

กระบวนการ “ซ่อมคน” ที่ “ป้ามล – ทิชา ณ นคร” ในฐานะผู้ใหญ่ของบ้านกาญจนาฯ เลือกใช้จึงไม่ใช่แค่ถือกฎ ระเบียบ กติกาเข้มข้น ตีกรอบ ใช้อำนาจบังคับ แต่คือการโอบกอดด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ไม่ตีตรา และมอบโอกาสให้เด็ก เยาวชน ได้ออกแบบชีวิตของตัวเองอย่างอิสระ

.

The Active เปิดใจ “แดเนียล ไมค์ทองคำ” และ “ชาญ อภิรัฐ” 2 อดีตเยาวชนที่เคยก้าวพลาด ถึงช่วงชีวิตหนึ่งภายใต้การดูแลของป้ามล และบ้านกาญจนาฯ อะไร ? ทำให้พวกเขากลับมามีโอกาส และที่ยืนในสังคมได้อีกครั้ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรอุษา พรมอ๊อด

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา