คนไทยใช้เน็ตนาน Top โลกที่น่าภูมิใจ ?

จ่ายค่าเน็ตไปแล้วต้องใช้ให้คุ้ม ? คนไทยใช้เวลากับโซเซียลมีเดีย นานเฉลี่ย 7 ชั่วโมง/วัน สถิตินี้ทำให้ประเทศไทย ติด Top ของโลก สวนทางกับประเทศพัฒนาแล้ว ที่ตัวเลขไม่ได้สูงเท่ากับเรา

.

ในยุคที่อะไร ๆ ก็ต้องพึ่งพาดิจิทัล การเข้าถึงจึงอาจไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนไทย แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ คุณภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ต จนถึงวันนี้…เรามีภูมิคุ้มกันแค่ไหน ?

.

The Active ชวนหาคำตอบกับ ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อไม่ทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำรูปแบบใหม่ ๆ

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา