วันมูหะมัดนอร์ มะทา นั่งประธานสภาฯ ไร้คู่แข่งยันทำหน้าที่เป็นกลาง

“พิธา” เสนอ “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” นั่งประธานสภาฯ ไร้คู่แข่ง แสดงวิสัยทัศน์ ยันจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 นัดแรกในวันนี้ (4 กรกฎาคม) มีวาระพิจารณาเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.และหัวหน้าพรรคก้าวไกล เสนอชื่อ วันมูหะมัดนอร์ มะทา จากพรรคประชาชาติ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่เพียงผู้เดียว ส่งผลให้วันมูหะมัดนอร์ ได้เป็นประธานสภาฯ คนใหม่ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 โดยไม่ต้องลงมติ

โดย วันมูหะมัดนอร์ ได้ลุกขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ โดยระบุว่า ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เสนอชื่อ ตนทำหน้าที่ประธานสภาในครั้งนี้ และถ้าได้รับความไว้วางใจจากท่านทั้งหลายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาฯ ในครั้งนี้ ขอยืนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่า

  1. จะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง และจะน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 26 เมื่อวันที่ 3 พ.ค.นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไป
  2. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตติดตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและข้อบังคับของสภาฯ ทุกประการ
  3. จะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาทั้ง 2 ท่าน ในการพิจารณาร่างกฎหมาย ญัตติกระทู้ถาม อย่างเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ แล้วเพื่อประโยชน์ของประชาชน
  4. จะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะทั่วไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนของเราในทุกกรณี
  5. จะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้านการต่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในงานระบอบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายนิติบัญญัติ
  6. จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของสถาบันพระปกเกล้าให้มีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมงานของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งจะสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา สถานีวิทยุของรัฐสภา ไปสถานีของประชาชน เพื่อจะส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในทุกภาคส่วน ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป

จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่กระบวนการเลือกประธานคนที่ 1 โดยมีการเสนอชื่อแข่งกัน 2 คน คือ ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล และ วิทยา แก้วภราดัย ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ให้ทั้ง 2 คนแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงคะแนนด้วยวิธีลับโดยการเขียนชื่อใส่ในบัตรลงคะแนน

โดย ปดิพัทธ์ ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา คนที่ 1 ด้วยคะแนน 312 เสียง ส่วนนายวิทยา ได้คะแนน 105 เสียง

ส่วนการเลือกรองประธานสภา คนที่ 2 มีการเสนอชื่อ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.แบบแบ่งเขต จ.เชียงราย จากพรรคเพื่อไทย เพียงผู้เดียว จึงให้เป็นรองประธานสภา คนที่ 2 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active