กกต. ประกาศรับรอง สว. ชุดใหม่ 200 คน

ย้ำผู้ได้รับเลือก สว. ชุดใหม่ ให้มารับหนังสือรับรอง วันที่ 11 – 12 ก.ค.นี้ ที่ กกต. เพื่อนำไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันนี้ (10 ก.ค. 67) ผู้สื่อข่าว Thai PBS รายงานว่า แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงรับรองผลการเลือก สว. ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 42 กำหนดว่า หาก กกต. เห็นว่ากระบวนการเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริตเที่ยงธรรมตามกฏหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมาย 3 เงื่อนไข กกต. จึงประกาศผลการเลือกเลือก สว.ได้

ทั้งนี้ กกต. ได้รวบรวมกลุ่มความผิดที่นำมาประกอบการพิจารณาก่อนประกาศ คือ กลุ่มความผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมถึงการสมัครลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วย, กระบวนการดำเนินการเลือก ตั้งแต่ระดับ อำเภอ จังหวัด ประเทศ และ กรณีความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย ที่สังคมเรียกว่าการจัดตั้ง บล็อก หรือ การฮั้ว

แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.

เลขาธิการ กกต. บอกด้วยว่า ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น สว. 200 คน และบัญชีสำรอง 100 คน ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามแล้ว ส่วนความผิดเกี่ยวกับการดำเนินการในวันเลือก สว. มีสำนวน 3 สำนวนได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และมีคำร้องที่ยื่นต่อศาลฎีกา 18 คดี ตามมาตรา 44 ซึ่งศาลฎีกา ยกคำร้องทั้งหมด และสุดท้ายกรณีเรื่องของการไม่สุจริต และเที่ยงธรรมมีอยู่ 47 เรื่อง หรือเรื่องที่สังคมเรียกว่าการจัดตั้ง การฮั้ว โดยสำนักงานรวบรวมพยานหลักฐานมาพอสมควร ลักษณะที่รวบรวมมา พบว่า เป็นกระบวนการที่ต้องใช้พยานหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน

“ลักษณะนี้อาจทำเป็นกระบวนการ ที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปไม่สุจริต และเที่ยงธรรม กกต. ขอความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ป.ป.ง. ตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้สมัคร สว. หรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นข้อมูลการประกอบการพิจารณา การกระทำที่จะทำให้การเลือกไม่สุจริต”

แสวง บุญมี

ส่วนประเด็นเรื่องความไม่สุจริตนั้น เลขาธิการ กกต. บอกว่า ตามกฏหมายเมื่อมีคำร้อง มีการรับเรื่องเป็นไว้แล้ว ขณะนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งข้อมูล ณ วันนี้ยังไม่พอเพียงที่จะทำความผิด จะต้องไปหารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ในชั้นนี้จึงยังไม่สามารถบอกได้ว่า การเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริต หรือไม่เที่ยงธรรม ขณะเดียวกันต้องให้โอกาสทุกฝ่ายได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงข้อกล่าวหา

ด้วยเหตุดังกล่าว กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือก สว. เป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริต จึงมีมติประกาศผลการเลือก สว. ของทั้ง 20 กลุ่ม แต่บัญชีสำรอง เว้นในกลุ่ม 18 ในลำดับที่ 10 โดยต้องเลื่อนลำดับที่ 11 ขึ้นมาแทน ทำให้เหลือบัญชีสำรองของกลุ่ม 18 จำนวน 4 คน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับประกาศ 200 คน ให้มารับหนังสือรับรองให้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา เพื่อเป็นหลักฐานรายงานตัวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น.

ขณะที่ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา เปิดให้ สว. ชุดใหม่ เข้ารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ก.ค.นี้ (เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ตามขั้นตอนหลังเปิดให้รายงานตนครบถ้วน เลขาธิการวุฒิสภา จะนัดประชุมวุฒิสภานัดแรก เพื่อให้ สว. 200 คน กล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุม ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ และจะเป็นวาระการเลือกประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา ต่อไป

สำหรับ สว.ชุดใหม่ 200 คน ถือเป็น สว. ชุดที่ 13 ของการเมืองไทย มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active