ชาวบ้านเกาะสมุย ค้านไม่เอาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

กรมโยธาธิการฯ รับข้อเสนอภาคประชาชน ยกเลิกโครงการศึกษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะหาดเกาะสมุย

วานนี้ 25 ต.ค. 65 ตัวแทนภาคประชาชนเกาะสมุย เดินทางไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ยื่นข้อเสนอขอให้ยกเลิกโครงการศึกษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หวั่นกระทบการท่องเที่ยว และยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เข้ามากำกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หลังจากที่กรมโยธาธิการได้กำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการศึกษาออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดแม่น้ำ และหาดบ้านบางมะขาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการตลอดแนวชายหาดแม่น้ำ 1.5 กิโลเมตร กินพื้นที่หาดบางมะขามอีก 2.3 กิโลเมตร โดยชาวบ้านบางส่วนมองว่าไม่สอดรับกับความต้องการของคนในพื้นที่

“โครงการดังกล่าวไม่มีความโปร่งใสในการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ไม่อธิบายผลกระทบของโครงการอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงแนวทางที่กำหนดมานั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเกาะสมุยยังเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวสำคัญของโลกหากมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล”

ตัวแทนชาวบ้าน ยังสะท้อนเพิ่มเติมว่า การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ศึกษาโครงการมีความยาวราว 50 เมตร มาตรการที่ป้องกันโดยท้องถิ่นสามารถจัดการได้ ไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างแข็ง จึงได้เดินทางมายังกรมโยธาธิการเพื่อขอยกเลิกโครงการดังกล่าว และเรียกร้องให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้ามามีบทบาทในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่เกาะสมุยแทนกรมโยธาธิการฯ เพื่อคัดเลือกมาตรการและแนวทางที่เหมาะสม

ด้าน พงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ข้อมูลหลังรับหนังสือ ยืนยันว่า ไม่มีธงในการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นบนเกาะสมุย เพียงแต่มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นไว้ โดยขณะนี้ยังไม่มีการตั้งขออนุมัติงบประมาณแต่อย่างใด ซึ่งสาเหตุที่ต้องเข้าไปศึกษา เพราะได้รับคำร้องจาก กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งฯของสภาผู้เเทนราษฎร ให้เข้าไปดำเนินแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ และมีหนังสือจากท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้น ซึ่งหากชาวบ้านไม่ต้องการ ทางกรมฯ ก็จะไม่ดำเนินการ

“กรมโยธาธิการฯ รับข้อเสนอให้ยกเลิกการศึกษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเกาะสมุย หากประชาชนมองว่าการดำเนินการของกรมโยธาธิการฯ ยังไม่ครอบคลุม ขอให้ถอนโครงการออกไป ให้กรมทรัพยากรทางทะเลมาศึกษา หาเเนวทางที่เหมาะสมให้มีองค์ประกอบคณะทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ผมต้องประสาน คือ ท้องถิ่น เเละ กมธ.กัดเซาะชายฝั่งฯ ให้มีความเห็นตรงกัน คิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหน้าหรืออะไรเลย เป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะ กรมก็พร้อมรับข้อเสนอของท่าน เเต่ต้องไปหารือ เเต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาในการยกเลิกโครงการศึกษาดังกล่าว กับทางเทศบาลเกาะสมุย เเละ กรรมมาธิการ ตามที่เขาได้ร้องขอมา ผมมองว่าในเมื่อโครงการนี้ภาคประชาชน มองว่ายังไม่ครบถ้วน เราก็ไม่ดื้อดึง…กรมโยธาธิการฯ ยืนยันที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกๆกลุ่ม กรมพร้อมที่จะรับข้อเสนอไปเเละดำเนินการตามกฎหมายต่อไป”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active