“แพทย์ชนบท” โวย สธ.ไร้ธรรมาภิบาล โยกย้ายไม่เป็นธรรม

หลังตั้ง “หมอทวีศิลป์” นั่งรองปลัดสธ.-“หมอธเรศ” อธิบดีกรมควบคุมโรค “หมอสุระ”อธิบดีสบส. โยก“หมอยงยศ” กลับ รองปลัดสธ. ลงดาบกลุ่มแพทย์ชนบทโพสต์ไล่ประยุทธ์ ขวางกัญชาเสรี 

วันนี้ (30 ส.ค. 2565) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างดังนี้

  1. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการและสุขภาพ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค
  2. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการและสุขภาพ
  3. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
  4. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์
  5. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
  6. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
  7. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันเดียวกัน ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไร้ธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข ว่า โผโยกย้ายที่ออกมานั้นสะท้อนปรากฏการณ์ชัดเจนถึงความไร้ธรรมาภิบาลในยุคนี้ที่เส้นสายและพรรคพวกอยู่เหนือความสามารถและความเหมาะสม

ในกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งระดับ 11 มีคนเดียวคือปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำหรับตำแหน่งระดับ 10 นั้น มีลำดับของศักดิ์ทางราชการตามลำดับคือ  อธิบดี (มี 8 กรม)  รองปลัดกระทรวง (มี 4 คน) และ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (มี 12 คน)

โดยธรรมเนียมปฏิบัติที่ลงตัวนั้น จะมีการขยับผู้ตรวจราชการให้เป็นรองปลัดขยับรองปลัดไปเป็นอธิบดี  ส่วนตำแหน่งปลัดกระทรวงต้องเลือกจากอธิบดีที่มีอยู่ 8 กรมนั่นเอง ในการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ 10 ครั้งนี้ ที่บอกว่าไม่มีธรรมาภิบาลนั้น ชัดเจนจาก 3 ปรากฏการณ์ คือ 

1. รองปลัดที่มี 4 คน ปรากฏว่ารองปลัดที่อาวุโสที่สุด ปฏิบัติหน้าที่รองปลัดมานานที่สุด ทำงานดี เข้มแข็งและตรงไปตรงมา กลับไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งอธิบดี ในขณะที่รองปลัดอีก 3 คนได้เป็นอธิบดีกันถ้วนหน้า 

2. ในส่วนของผู้ตรวจราชการก็เช่นเดียวกัน ผู้ตรวจราชการที่อาวุโสที่สุด ที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจมาแล้วกว่า 5 ปี เป็นถึงหัวหน้าผู้ตรวจ ทำงานดี ขยัน มีวิสัยทัศน์แต่มีความคิดอ่านเป็นตัวของตัวเอง พลิกโผไม่ได้รับการเลื่อนเป็นรองปลัด แต่กลับมาผู้ตรวจหน้าใหม่ 2 คนได้รับเลื่อนแซงคิวเป็นรองปลัดแทน โดยเป็นที่ทราบกันว่า คนหนึ่งเป็นผู้ตรวจที่ทำหน้าที่ใน ศบค. นายกประยุทธ์ขอมา และอีกคนมาสายกรมสุขภาพจิต ปลัดกระทรวงที่กำลังจะเกษียณทิ้งทวนส่งเข้าวิน

3. การโยกย้ายครั้งนี้ยังมีปรากฏการณ์ที่พบเห็นไม่บ่อยคือ การโยกลดชั้นอธิบดีมาเป็นรองปลัด ซึ่งถือว่าไม่ปกติ เหตุผลคงไม่มีอะไรมากไปกว่า ความแค้นเคืองส่วนตัวที่กรวดในรองเท้าก้อนใหญ่ที่ชื่อว่า “แพทย์ชนบท” นั้น ยังคงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในหลาย ๆ เรื่อง ขอให้หยุดก็ไม่ยอมหยุด จนรู้สึกขัดใจแทบทุกวัน 

“นี่คือปรากฏการณ์ของความไร้ธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งโยกย้ายในยุคนี้  ช่วงเวลา 3-4 ปีมานี้ คือช่วงเวลาที่ข้าราชการทำงานลำบาก นโยบายเพี้ยน ๆ ทักท้วงก็ไม่ได้ ทักไม่ได้เลยจริง ๆ ไม่สนองก็จะไม่ได้เกิด คนดีต้องถดถอยข้าราชการต้องยอมโอนเอนไปตามลม ความไร้ธรรมาภิบาลในครั้งนี้เกิดจากคนเพียงคนเดียว  คนนั้นคือใคร คงรู้กัน”

ชมรมแพทย์ชนบท

ผู้สื่อข่าวกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ว่านัยยะการวิจารณ์ของชมรมแพทย์ชนบท มาจากกรณีโยกย้าย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ จากอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลับไปเป็นรองปลัด สธ. เป็นการลงดาบเพราะ นพ.ยงยศ เป็นหนึ่งในกลุ่มชมรมแพทย์ชนบท ซึ่งมีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องก่อนหน้านี้ ครั้งล่าสุดโพสต์ขับไล่นายกรัฐมนตรี รวมถึงก่อนหน้านี้โจมตีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ อนุทิน 

นอกจากนี้ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เคยให้ข่าวผ่านสื่อมวลชนว่าได้มอบหมายให้ นพ.ยงยศ หารือและทำความเข้าใจกับชมรมแพทย์ชนบทไปแล้ว แต่กลับพบว่า นพ.ยงยศได้ส่งเรื่องให้ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ส่งถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่องการดำเนินคดีกับผู้ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า  ขณะที่ อนุทิน หรือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ทราบเรื่องการส่งหนังสือด่วนที่สุดดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอเพิ่มตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอีก 1 ตำแหน่ง จากเดิมที่มีเพียง 4 ตำแหน่ง เพื่อดูแลงานด้านความมั่นคง และอีกกระแสหนึ่งคือต้องการให้ดูแลงานสาธารณสุข ประสานกับ กทม.ด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีรองปลัดกระทรวงดูแลโดยตรง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active