ชาวบ้าน กม.11 กังวล การรถไฟฯ ไล่ออกจากที่ดิน

แผนพัฒนาพื้นที่การรถไฟฯ ในเขตจตุจักร-บางซื่อ ไม่มีชุมชน กม. 11 รวมอยู่ด้วย ชาวบ้านเปิดเวที 3 ฝ่าย หารือ-สร้างความเข้าใจ พร้อมย้ำข้อตกลง ‘แบ่งปันพื้นที่เพื่อสร้างบ้านมั่นคง’

วันนี้ (20 ส.ค. 2566) เครือข่ายชุมชนเมืองผู้ได้รับผลกระทบรถไฟ (ชมฟ.) จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ เสียงจากชุมชนที่ไม่ได้ยิน ณ ลานเครือข่าย ชมฟ. ย่าน กม.11-บางซื่อ ซ.วิภาวดี 11 โดยมีตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ตัวแทนจากการรถไฟฯ เข้าร่วมสนทนา

ณภัค สุริยะชน ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองผู้ได้รับผลกระทบรถไฟ (ชมฟ.) กล่าวว่า สำหรับชุมชนย่าน กม.11-บางซื่อ เป็นชุมชนบนที่ดินการรถไฟที่ต้องการสร้างบ้านมั่นคงบนที่ดินเดิมหรือบริเวณใกล้เคียง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการหารือถึงแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยตลอด แต่ล่าสุดบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ดินบริเวณบางซื่อมาแล้ว 2 ครั้ง โดยพบว่ามีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และยังพบว่าแบบที่ถูกจัดทำขึ้นไม่ปรากฏการตั้งอยู่ของชุมชน อาจมีผลให้ชุมชนต้องออกจากพื้นที่ในอนาคตอย่างไม่เป็นธรรมได้

“ก่อนหน้านี้เราตกลงกันแล้วว่า การรถไฟจะพัฒนาที่ดินเชิงพานิชย์โดยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้ชุมชนได้อยู่ด้วย ประมาน 6 ไร่ วันนี้จึงนัดหมายมาทำความเข้าใจกันทั้ง 3 ฝ่ายคือการรถไฟฯ บริษัทเอกชน และชาวบ้านเพราะเราไม่ไว้ใจหน่วยงานของรัฐว่าจะทำตามที่ตกลงหรือไม่ ซึ่งเราไม่ขัดข้องหากจะปรับแบบให้ไปอยู่ตรงไหนของแผนพัฒนาแต่ขอให้มีอยู่ และเพื่อสร้างบ้านมั่นคง ข้อเสนอตอนแรกที่จะให้สร้างเป็นตึกสูงเพื่อประหยัดเนื้อนั้นที่ชุมชนรับไม่ไหวเพราะราคาเป็นล้าน ถ้าบ้านมั่นคงสองชั้นหลักแสนยังพอจ่ายไหว เราเตรียมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์แล้ว เพื่อขอกู้เงินสร้างบ้าน ขอเพียงแค่การรถไฟฯ จัดสรรให้เท่านั้น ซึ่งตัวแทนหน่วยงานก็รับฟังและบอกว่าจะนำไปปรับแก้อีกครั้งหนึ่ง”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active