#dek65 “ติดโควิดต้องไม่หมดสิทธิ์สอบ” มธ. เปิดสนามสอบ TCAS วันที่สอง รับนักเรียน 300 คน

‘ผศ.ปริญญา’ เปิดภาพความพร้อมสนามสอบ TCAS สำหรับนักเรียนติดโควิด-19 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้าน ‘กรมอนามัย’ เผย เป็นสนามสอบใหญ่ที่สุด พบวันแรกปฏิบัติตามมาตรการ สธ. เคร่งครัด

วันนี้ (13 มี.ค. 2565) ผศ.ปริญญา เทวนฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ภาพการเตรียมความพร้อมสนามสอบ TCAS เป็นวันที่สอง ผ่านเฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul โดยระบุว่า “สนามสอบ TCAS #สำหรับนักเรียนติดโควิด ที่ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันนี้เป็นวันที่สองของการสอบมีคนสอบ 300 คนครับ ขอบคุณอาสาสมัครและทีมงานทุกคน ที่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการช่วยให้นักเรียนที่ติดโควิดได้มีสิทธิสอบครับ” พร้อมติดแฮชแท็ก #ติดโควิดต้องไม่หมดสิทธิ์สอบ

สำหรับ อาคารยิมเนเซียม 4 เคยถูกใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนธรรมศาสตร์ในปีที่ผ่านมา นานเกือบ 6 เดือน และครั้งนี้ได้ถูกใช้เพื่อให้นักเรียนติดโควิด-19 มีโอกาสสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ TCAS ตามแนวทางของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มีมติเมื่อ 1 มี.ค. 2565 ให้จัดสนามสอบเป็นการเฉพาะ สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการ รวมถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ตามเกณฑ์ที่ประชุม ศบค. ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 23 ก.พ. 2565

ด้าน นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงตรวจเยี่ยม สนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วานนี้ (12 มี.ค. 2565) ว่าสนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นสนามสอบที่ใหญ่ที่สุดจาก 32 สนามสอบทั่วประเทศ มีนักเรียนติดเชื้อลงทะเบียนสอบทั่วประเทศ 1,540 คน เสี่ยงสูง 300 คน เฉพาะที่สนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีนักเรียนที่ติดเชื้อมาสอบ 525 คน เสี่ยงสูง 70 คน โดยสนามสอบพิเศษแห่งนี้ ได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในทุกด้าน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ เช่น ผู้เข้าสอบทั่วไป มีการจัดห้องสอบโดยที่นั่งสอบห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เปิดพัดลมเพื่อระบายอากาศ ส่วนผู้คุมสอบได้ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ส่วน ผู้เข้าสอบห้องพิเศษ ภายในห้องสอบจัดที่นั่งสอบห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องสอบได้ แต่ต้องมีเครื่องดูดอากาศด้วย แนะนำให้พกสเปรย์แอลกอฮอล์ ทางเข้าออกสนามสอบแยกต่างหากจากทางปกติ หากอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล สามารถประสานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ที่ให้บริการแท็กซี่ฉุกเฉิน มาช่วยรับ-ส่งไปยังสนามสอบ ไม่แนะนำให้อยู่ใกล้ชิดกัน ส่วนผู้คุมสอบได้ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ และมีการเว้นระยะห่างเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีมาตรการตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท หรือ ATK ก่อนการเข้าสอบ ซึ่งเป็นการคัดกรองเบื้องต้นในมาตรการกลาง ถ้าไม่มีอาการ หรือไม่มีความเสี่ยง จะไม่แนะนำให้ตรวจ ATK ยกเว้นถ้าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือมีอาการ จึงให้ทำการตรวจ ATK และลงทะเบียนเข้าสอบในสนามสอบพิเศษ

“สำหรับการดำเนินการสอบให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้จัดการระบบสอบ TCAS65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์นเรนทร โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ และสมาคมแท็กซี่ฉุกเฉิน ที่ให้บริการนักเรียนวันแรก 51 คน จากจำนวน 73 คน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องเน้นย้ำต่อเนื่องคือ ขอให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะสอบ โดยสวมเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ เพราะหากสวม 2 ชิ้นอาจทำให้รู้สึกอึดอัด อาจส่งผลต่อสมาธิขณะทำการสอบได้ แนะนำให้พกหน้ากากอนามัยสำรองไว้ในกรณีที่เปียกชื้น หรือ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ และเมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที นอกจากนี้ ให้นักเรียนทุกคนคอยสังเกตอาการของตนเองหากพบว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยง่าย ครั่นเนื้อครั่นตัว หรือมีความเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK ทันที ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่สอบดูแลสุขภาพตนเองให้ดี ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทำให้จิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด จะได้มีความพร้อมในการลงสนามสอบ และดำเนินการตามเป้าหมายได้สำเร็จกันทุกคน”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active