มติสภาฯ ส่งร่าง “พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า” ให้ ครม. ก่อนนำเข้าสภาอีกครั้งสมัยประชุมหน้า

‘เท่าพิภพ’ ชี้ ยังไม่ถูกตีตก อีก 2 เดือนข้างหน้าสู้ต่อ หลังผลการลงมติ “ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต” ฉบับใหม่ ครม. ขอนำร่างกฏหมายไปพิจารณาก่อนรับหลักการ ส่งคืนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาภายใน 60 วัน

วันนี้ (9 ก.พ. 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภามีมติส่งร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต หรือ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อน 60 วัน ก่อนนำมาพิจารณาใหม่

สำหรับการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 วันนี้ เป็นเรื่องค้างพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ในการประชุมครั้งที่แล้ว (2 ก.พ.) ซึ่งมีผู้เสนอคือ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. กทม. พรรคก้าวไกล และคณะ เมื่อได้อภิปรายหลักการและเหตุผลการร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ไปแล้ว อนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอต่อที่ประชุมขอรับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับที่ … พ.ศ. … ไปพิจารณาก่อนรับหลักการในวาระที่หนึ่ง ตามข้อบังคับข้อที่ 118 จากนั้นประธานในที่ประชุม สุชาติ ตันเจริญ ได้ขอมติว่าจะอนุมัติหรือไม่ แต่วันนั้นปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบจึงสั่งปิดประชุม แล้วเลื่อนมาลงมติในวันนี้ (9 ก.พ.)

สภามีมติด้วยคะแนนเสียง 207 ต่อ 196 เสียง ให้ส่ง ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ให้คณะรัฐมนตรีกลับไปพิจารณารายละเอียดภายใน 60 วัน ก่อนนำกลับมาพิจารณาในสภาอีกครั้งในสมัยประชุมหน้า โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าในการลงมติครั้งนี้ มี ส.ส. จากพรรคร่วมรัฐบาลลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” กับการตีกลับร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว เช่น ส.ส.พรรคภูมิใจไทย 6 คน นำโดย กรวีร์ ปริศนานันทกุล, เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร, พรพิมล ธรรมสาร, ภราดร ปริศนานันทกุล, ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ และสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส่วน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่ กนก วงษ์ตระหง่าน, พิสิฐ ลี้อาธรรม, ธีรภัทร พริ้งศุลกะ, แนน บุณย์ธิดา สมชัย, พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล, สาคร เกี่ยวข้อง และสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รวมถึง ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย และพรรคเล็กอย่างพลังท้องถิ่นไทย และครูไทยเพื่อประชาชน เป็นต้น

‘เท่าพิภพ’ ชี้ ยังไม่ถูกตีตก อีก 2 เดือนข้างหน้า มาสู้กันต่อ

หลังที่ประชุมสภามีมติดังกล่าว เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. พรรคก้าวไกล และเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว กล่าวว่า ผลการลงมติออกมาอย่างฉิวเฉียด ตนขอขอบคุณทุกเสียงในสภาที่สนับสนุนร่างกฎหมายนี้ ทั้งพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาล และหวังว่า รัฐบาลจะเชิญตนไปร่วมชี้แจงเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ด้วย และขอให้ทุกคนติดตามเชียร์กันต่อไป เพราะหากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่าน จะเป็นก้าวแรกของการปลดล็อกเบียร์และสุราพื้นบ้านให้ประชาชนได้มีโอกาสผลิตสุรา จากวัตถุดิบในพื้นที่ เป็นการยกระดับและสร้างรายได้ให้ประชาชน

ซึ่งแม้จะยังไม่สามารถเดินหน้าปลดล็อกกฎหมายได้ตามความคาดหวังของประชาชน โดยอาจต้องรอเวลาจนกว่าจะถึงการประชุมสมัยหน้า แต่ต้องขอบคุณพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ช่วยลงมติสนับสนุนให้ร่างกฎหมายนี้ ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภา และขอบคุณพรรครัฐบาล ที่มี ส.ส.พรรคภูมิใจไทย 6 คน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 7 คน และยังมี ส.ส.พรรคเศรฐกิจไทย 14 คน ที่ร่วมสนับสนุนร่างของพรรคก้าวไกล

สุราก้าวหน้า

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ฉบับดังกล่าวซึ่งจะเปลี่ยนไปจากฉบับเดิม เช่น ปรับถ้อยคำให้ขอบเขตการอนุญาตผลิตสุรากว้างขึ้น ปลดล็อกจำนวนคนงาน เงินทุน และกำลังการผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตรายเล็กดำเนินการได้ และอนุญาตให้ผลิตสุราบริโภคเองในครัวเรือน

ประชาชนเบียร์-ทะลุฟ้า จัดกิจกรรม “สุราประชาชน” เย็นนี้

ช่วงเย็นวันนี้ เครือข่ายประชาชนเบียร์ ร่วมกับทะลุฟ้า จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ที่แยกเกียกกาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่ต้องเสนอแก้ไขกฎหมายเดิม ซึ่งมีการกำหนดการผลิตขั้นต่ำ ที่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เช่น หากจะผลิตเบียร์ต้องจัดตั้งบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และต้องมีปริมาณการผลิตไม่ต่ำกว่า 1 แสนลิตร สุราขาว ต้องผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่า 5 แรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงเกินกว่าคนธรรมดาจะปฏิบัติตามได้ ทั้งเรื่องทุนและกำลังคน จึงเห็นว่า กฏหมายที่มีตอนนี้ เอื้อให้กับทุนใหญ่ไม่กี่รายเท่านั้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ