เปิดจำนวนผู้สมัคร อบต. พบ ชิง นายก อบต. เพิ่ม 21.7% โคราช ผู้สมัครมากที่สุด

ตัวเลขผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก อบต. ใน อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศ พุ่ง 12,309 คน ส่วน ส.อบต. ลดลง เหตุปรับโครงสร้างใหม่ เหลือหมู่บ้านละคน และมี อบต. ยกระดับไปเป็นเทศบาล

20 ต.ค. 2564 – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. รายงานจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วทั้งประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมจำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้งสิ้น 5,300 แห่ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ นายก อบต. มีจำนวน 12,309 คน โดยเรียงลำดับ 10 จังหวัดแรกที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่

1.นครราชสีมา จำนวน 554 คน

2.ศรีสะเกษ จำนวน 479 คน

3.อุบลราชธานี จำนวน 371 คน

4.สุรินทร์ จำนวน 371 คน

5.ขอนแก่น จำนวน 361 คน

6.บุรีรัมย์ จำนวน 349 คน

7.ร้อยเอ็ด จำนวน 325 คน

8.มหาสารคาม จำนวน 294 คน

9.อุดรธานี จำนวน 293 คน

10.นครศรีธรรมราช จำนวน 280 คน

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ สมาชิกสภา อบต. มีจำนวน 123,941 คน โดยเรียงลำดับ 10 จังหวัดแรกที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่

1.นครราชสีมา จำนวน 6,779 คน

2.ศรีสะเกษ จำนวน 5,142 คน

3.สุรินทร์ จำนวน 4,691 คน

4.อุบลราชธานี จำนวน 4,408 คน

5.บุรีรัมย์ จำนวน 4,096 คน

6.ขอนแก่น จำนวน 3,400 คน

7.มหาสารคาม จำนวน 3,392 คน

8.ร้อยเอ็ด จำนวน 3,284 คน

9.ชัยภูมิ จำนวน 3,060 คน

10.นครศรีธรรมราช จำนวน 2,896 คน

หากเปรียบเทียบข้อมูลผู้สมัครเทียบกับในการเลือกตั้ง 2 ครั้งล่าสุด เมื่อปี 2555 และ 2556 พบว่า ในปีนี้จำนวนผู้สมัคร นายก อบต. มากกว่าถึง 2,203 คน จากเดิม 10,106 คน เพิ่มขึ้น 21.7% ในขณะที่ จำนวนผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. ในปีนี้ ลดลง 61,062 คน จากเดิม 185,003 คน ลดลง 33% อาจเป็นเพราะว่าในปีนี้มีจำนวน อบต. ทั่วทั้งประเทศลดลง จากการยกระดับขึ้นไปเป็นเทศบาล และมีการลดจำนวนที่นั่งของสมาชิกสภา อบต. ลงเหลือหมู่บ้านละ 1 ตำแหน่ง จึงอาจส่งผลให้ผู้สมัครในตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. ลดลง

โดยหลังจากนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ทาง www.ect.go.th และทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือสายด่วน กกต. 1444

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้