เปิดแล้ว! ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ พร้อมรับผู้ป่วยสีเขียว 630 เตียง

“พระคาร์ดินัล” ส่งมอบพื้นที่โรงเรียนเก่า ใช้เป็นที่พักคอยผู้ติดเชื้อในนครปฐม หวังหยุดวงจรระบาด แยกผู้ป่วยออกจากชุมชน หลังใช้เวลา 2 สัปดาห์ วางแผน ซ่อมแซม สร้าง “Community Isolation” ระดับจังหวัด ด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคม

วันนี้ (6 ส.ค. 2564) ที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี อ.สามพราน จ.นครปฐม พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ได้ทำการส่งมอบพื้นที่ให้กับจังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ โดยมีสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ

สำหรับความพร้อมของอาคาร 3 ซึ่งใช้รองรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีความพร้อม 100% แล้ว มี จำนวน 490 เตียง ขณะเดียวกันจะเร่งเปิดพื้นที่อาคาร 2 เพื่อรับผู้ป่วยถึง 630 เตียงภายใน 2 สัปดาห์

ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

โดยกระบวนรับและส่งต่อผู้ป่วยนั้น ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาที่นี่ต้องได้รับการส่งต่อมาจาก Community Isolation ระดับอำเภอ ซึ่งมีอยู่แล้วในทุกอำเภอ แต่หากไม่สามารถรับได้เพียงพอ จึงจะส่งต่อมายังที่นี่ และหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากขึ้น จะนำเข้าสู่การรักษาของโรงพยาบาลนครปฐม

สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษานั้นจะเป็น “กลุ่มสีเขียว” ไม่มีปัจจัยเสี่ยง คือ สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว เพราะจะไม่สามารถทำการรักษาได้ เนื่องจากไม่มีแพทย์ประจำ เพียงแต่ระบบการดูแลจะได้รับการกำกับจากโรงพยาบาลนครปฐมเท่านั้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้