แอปฯ ‘น้องเทียนธรรม’ ชวนคนอุบลฯ และพุทธศาสนิก “เที่ยวทิพย์” วันเข้าพรรษา

งดจัดงานแห่เทียนพรรษา เปลี่ยนเป็นกระจายจุดให้ประชาชนยลเทียน ถ่ายรูปเซลฟี สร้างสังคมออนไลน์ผ่านแอปฯ ยุคโควิด-19 เชิญชวนผู้สูงอายุแห่เทียนออนไลน์-สนับสนุนสินค้าชุมชน

25 ก.ค. 2564 – ภาคประชาสังคม จ.อุบลราชธานี พร้อมใจปรับเปลี่ยนกิจกรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยนำต้นเทียนพรรษา ตั้งแสดงโชว์ในคุ้มวัดทั้ง 11 แห่งในอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยปีนี้ งดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและงดการนำต้นเทียนมาจัดแสดงรวมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการรวมตัวของประชาชน

หนึ่งในกิจกรรมออนไลน์ คือ การร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาผ่านแอปพลิเคชัน น้องเทียนธรรม โดยรวมทุกกิจกรรมที่กระจายอยู่หลายจุดไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาได้โดยไม่ต้องออกมารวมตัวกัน

เช่น กิจกรรมเที่ยวทิพย์ เซลฟีออนไลน์ และการประกวดถ่ายภาพออนไลน์ มาสคอส  “น้องเทียนธรรม-น้องเทียนหอม” เพื่อนำเที่ยวผ่านออนไลน์ และขายสินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์และแอปพลิเคชัน เช่น ถนนสายเทียนสายธรรม ที่เป็นการสาธิตการจัดทำเทียน ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และงานสุดยอดช่างเทียน ของเมืองอุบลฯ เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลงานแกะเทียน รวมถึงการแสดงวัฒนธรรม เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอ และจังหวัด บนเวที 360 องศาไม่มีที่นั่งชม เน้นการถ่ายทอดสดและถ่ายทอดสดออนไลน์

โดยกิจกรรมผ่านออนไลน์ มีขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 ก.ค. 2564 เวลา 16.00 น. และเวลา 18.00 น. ผ่านเพจ น้องเทียนธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประเทดอุบล ฯลฯ

โดยแอปฯ น้องเทียนธรรม รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษา เช่น ตารางการถ่ายทอดสดงาน ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว 2564 รวบรวมจุดจัดกิจกรรม จุดแสดงเทียน และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รวมถึงรวบรวมที่พัก ร้านอาหาร เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นในภาวะโรคระบาด


อ้างอิง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active