3 สมาคมท้องถิ่น จี้รัฐ เปิดกว้างจัดหาวัคซีน-ชุดตรวจเองได้

ชู 4 ข้อเรียกร้อง ออกแถลงการณ์ สถานการณ์วิกฤต รัฐบาลควรเร่งรับรองและนำเข้าวัคซีนที่หลากหลาย พร้อมเปิดช่องให้ท้องถิ่นสามารถนำเข้าเองได้ โดยไม่ผ่านหน่วยงานกลาง

วันนี้ (15 ก.ค. 2564) ที่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ผู้แทน 3 สมาคมองค์กรท้องถิ่น คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ข้อเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อส่งข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องเสนอไปยังรัฐบาล ใน 4 ข้อ

  1. ท้องถิ่นต้องสามารถนำเข้าชุดตรวจ Antigen Test Kit ได้เอง โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานกลาง เพื่อให้สามารถนำมาตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที เป็นการแยกผู้ที่ติดเชื้อ ออกจากผู้ที่ไม่ติดเชื้อ ลดการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องทำการตรวจแบบ RT-PCR และใช้ระยะเวลานานกว่าจะรับทราบผลตรวจ
  2. อนุญาตการนำเข้าวัคซีนที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ สามารถรับมือกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสได้ รวมถึงต้องลดขั้นตอนการตรวจคุณภาพ และการรับรอง โดยลดระยะเวลาให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
  3. เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและโรงพยาบาลเอกชนสามารถสั่งซื้อวัคซีนเองได้โดยตรงโดยไม่จำกัดเพียงแค่หน่วยงานตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องรอการจัดสรรจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ซึ่งให้องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบมาตรฐาน ตั้งราคากลางที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละท้องถิ่นดำเนินการอย่างถูกต้อง
  4. ออกระเบียบรองรับการฉีดวัคซีนให้ทุกคนในพื้นที่โดยไม่จำกัด แนวนโยบายของ ศบค. ที่ต้องการฉีดให้กับคนไทยทุกคนอย่างทั่วถึงนั้น ท้องถิ่นเห็นว่าในพื้นที่ของตนมีทั้งประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ประชากรแฝง และแรงงานข้ามชาติควรได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน เพราะหากเป้าหมายคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จึงต้องฉีดให้ประชาชนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ

พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานภายใต้การกำกับของรัฐอยู่แล้ว ข้อเสนอทั้งหมดเพียงต้องการผลักดันและเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาเพื่อให้วิกฤตนี้จบไปอย่างรวดเร็ว ในฐานะที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ก็ได้รับทราบปัญหามาโดยตลอด หน่วยงานท้องถิ่นก็มีข้อจำกัดที่บางอย่างไม่สามารถทำได้ หากรัฐบาลปลดล็อกมากขึ้น ก็อาจคลี่คลายปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

“เราได้แสดงบทบาทที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น แต่เรียนตามตรงว่าหากรัฐบาลไม่ทำตามข้อเรียกร้องของท้องถิ่น พวกเราก็คงทำอะไรไม่ได้ เพราะเราต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญก็เขียนไว้แล้ว ว่าอย่างไรก็ตามคงไม่พ้นจากนายกฯ คนนี้ 250 เสียง ก็ล็อกไว้โดยอัตโนมัติแล้ว เพียงแต่เราในฐานะตัวแทนประชาชนก็ต้องส่งเสียงให้ทราบว่า เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ แต่ท่านต้องเปิดโอกาสให้กับเรา…”

พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

ด้าน บุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะอุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ท้องถิ่นนั้นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ประชาชน หากมีการอนุมัติให้เราซื้ออะไรได้ถูกต้อง เราจะสามารถดูแลได้ถึงในระดับหมู่บ้าน ทราบผู้ติดเชื้อเร็ว และสามารถแก้ปัญหาได้ เพราะพื้นที่ทุกตารางนิ้วอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่ต้องปลดล็อกให้กับท้องถิ่นมากกว่านี้

“เรามีเงินพร้อมซื้อสิ่งดี ๆ ให้กับประชาชน ณ ตอนนี้ท่านนายกฯ บอกให้ท้องถิ่นซื้อได้ แต่มันติดหลายอย่าง คือ ตอนนี้มีเงิน แต่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน เพราะช่องทางมันแคบ ไม่เปิดกว้าง ทั้งที่จริง ๆ เป็นชีวิตของคนไทย ถ้าเปิดกว้าง คงไม่มีปัญหามาจนถึงทุกวันนี้… ”

บุญชู จันทร์สุวรรณ

ส่วน สุวรรณวิชช์ เปรมปรีด์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะอุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กล่าวสนับสนุนแนวทางตามแถลงการณ์นี้ โดยเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหา และกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว และครอบคลุม โดยท้องถิ่นพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือ เพียงแต่ต้องแก้ระเบียบที่ยังเป็นข้อจำกัดในขณะนี้

“อบต. เป็นหน่วยงานที่เล็ก แต่ทุกคนมีสตางค์ เรามีเงินสะสม ซึ่งได้มีการสั่งจองวัคซีนตัวเลือกไปแล้ว แต่ปัญหาคือของไม่มี ล็อตแรกที่จัดสรรมาก็ได้นิดเดียว คำถามคือเมื่อไรทั้งประเทศจะได้วัคซีน คงต้องรออีกนาน…”

สุวรรณวิชช์ เปรมปรีด์

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องการจัดการวัคซีน ทั้งปัญหาที่มีวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการ และประสิทธิภาพของวัคซีนที่ไม่สามารถรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกแถลงการณ์ซึ่งแสดงออกว่าพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านวัคซีนของรัฐบาลกลาง เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพโดยเร็วที่สุด


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้