“หวั่นปลาหมดทะเล” หากยังจับสัตว์น้ำวัยอ่อน เสี่ยงไม่เหลือปลาให้จับในอนาคต

กลุ่มประมงพื้นบ้านและภาคประชาสังคม เปิดผลวิจัย “ปัญหาปลาเด็ก ส่อวิกฤตอาหารทะเล” เรียกร้องผู้บริโภค วอนซูเปอร์มาร์เก็ตเลิกขายสัตว์น้ำที่ยังไม่โตเต็มวัย

ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเลที่เป็นธรรมและยั่งยืน (CSO Coalition for Ethical and Sustainable Seafood in Thailand) เปิดตัวงานวิจัยล่าสุดเรื่อง “การสำรวจรูปแบบการจัดจำหน่ายสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่โตไม่ได้ขนาดในประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในเวทีเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ปัญหาปลาเด็ก เรื่องไม่เล็กของทะเลไทย” ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การอ็อกแฟมในประเทศไทย และสหภาพยุโรป เพื่อย้ำให้เห็นถึงวิกฤตอาหารทะเล หากไม่หยุดขายและบริโภคสัตว์น้ำวัยอ่อน

งานวิจัยดังกล่าว เปิดเผยว่า จากการเก็บข้อมูลใน 15 จังหวัด พบมีการจำหน่ายสัตว์น้ำที่โตไม่ได้ขนาดในช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่างกว้างขวาง โดยตลาดใหญ่ที่สุดคือห้างโมเดิร์นเทรด เมื่อเทียบกับตลาดสด และร้านขายของฝาก ระบุ หากเป็นเช่นนี้ในอนาคตจะกระทบต่อระบบนิเวศทะเลและไม่มีปลาให้จับอีกต่อไป

กลุ่มประมงพื้นบ้านและภาคประชาสังคม ร่วมกันรณรงค์หยุดจับและหยุดซื้อขายปลาวัยอ่อน เรียกร้องให้ภาครัฐเร่งร่างกฎหมายควบคุมการจับปลาวัยอ่อนอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันได้เปิดแคมเปญ “ซูเปอร์มาร์เก็ต : เลิกขายสัตว์น้ำที่ยังไม่โตเต็มวัย เพราะอาหารทะเลกำลังจะ #หมดแล้วจริงๆ”  โดยธันวา เทศแย้ม ชาวประมงรุ่นใหม่เพื่อรณรงค์เลิกกินปลาเล็กผ่านเว็บไซต์ Change.org/BabySeafood เชิญชวนให้ผู้บริโภคช่วยกันลงชื่อเพื่อบอกกับซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เลิกขายสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งหวังว่าถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีอยู่ทั่วประเทศรวมกันหลายพันสาขาเลิกขาย ก็จะช่วยตัดตอนวงจรระหว่างคนจับและคนซื้อได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active