ศูนย์ฯ พักคอยวัดสะพาน ปิดรับผู้ติดเชื้อ หลังผู้ป่วยทะลุ 300 คน ตกค้างนาน 10 วัน

ต้องเพิ่มพื้นที่ศาลาการเปรียญแยกผู้ป่วย ลดความแออัด บางเคสอยู่นานเกิน 14 วัน จนปลอดเชื้อ เตรียมให้ สปคม. ประเมินอาการ ด้าน กทม. เปิด “ศูนย์พักคอย” เพิ่ม ที่เขตบางกอกน้อย-พระนคร

วันนี้ (9 ก.ค. 2564)  พระพิศาลธรรมานุศิษย์ เจ้าอาวาสวัดสะพาน  กล่าวถึงสถานการณ์การรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์กักกันผู้ป่วยชั่วคราวรอส่งตัว วัดสะพานว่า ขณะนี้ทางศูนย์ฯ มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ถูกส่งมากักตัวรอเตียงที่วัดมากถึง 350 คน และมีถึง 60 คน ที่กักตัวอยู่ที่ศูนย์ฯ นานถึง 10 วันแล้ว โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังเป็นคนจากชุมชนเขตคลองเตยและส่วนหนึ่งจากพื้นที่โดยรอบ ทางศูนย์ฯ จึงต้องปิดรับผู้ติดเชื้อชั่วคราว และใช้ศาลาการเปรียบญแยกผู้ติดเชื้อที่กักตัวนาน 10 วัน ออกจากศูนย์ฯ ไปไว้อีกอาคาร เพื่อทำความสะอาดลดความหนาแน่นของศูนย์ฯ

ส่วนคนที่กักตัวครบ 14 วัน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง หรือ สปคม. จะเข้าประเมินอาการและออกใบอนุญาตก่อนปล่อยตัว เพราะตามหลักการแล้วถือว่าปลอดเชื้อ  

“ทางศูนย์ฯ ขอล็อกดาวน์ก่อน เรารองรับคน 300 คน ติดกัน 2 วัน ส่วนคนที่ตกค้างนาน 10 วันก็มีมากถึง 60 คน ตอนนี้เราต้องขยายเอาคนที่อยู่นานไปไว้อีกที่ และกักตัวอีก 4 วัน เตรียมจะใช้วิธีให้กักตัวที่บ้านโดยเราจะดูแลเหมือนเดิม”

ศูนย์ฯ พักคอยวัดสะพาน นอกจากมีสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อยังมีระบบการดูแลทั้งด้านสุขภาพ และอาหาร ทั้งคนติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงสูงในชุมชนมานานเกือบ 3 เดือน โดยบริหารจัดการผ่านเงินและสิ่งของที่ได้รับมาจากการบริจาค แต่ในเวลานี้ เจ้าอาวาสวัดสะพานยอมรับว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของวัด และอาสาที่ทำงานกำลังเหนื่อยล้า และของบริจาคกำลังลดลง จากเดิมที่เคยทำข้าวกล่องแจกกลุ่มเสี่ยงมากถึง 3,000 กล่องต่อวัน ค่อย ๆ ลดลงจนกระทั่งเวลานี้ไม่มีการแจกอาหารแล้ว โดยหลังจากนี้ทางวัดจะมีการปรับแผนให้มีการกักตัวในบ้าน และมีระบบดูแลทั้งด้านสุขภาพและอาหารเหมือนเดิม

วันนี้ กทม. เปิด “ศูนย์พักคอย” เขตบางกอกน้อย-พระนคร

วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร เป็นศูนย์พักคอย กทม. ตามโมเดลคลองเตย  1 ใน  20 ศูนย์  ที่มีความพร้อมเปิดรองรับผู้ป่วยติดเชื้อวันนี้วันแรก สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 200 เตียง ขณะที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางกอกน้อย ที่บริเวณวัดศรีสุดารามวรวิหาร เป็นอีกแห่งที่เปิดรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19   เช่นกัน โดยใช้อาคารพื้นที่บริเวณชั้น 1 ของศาลาวิจิตร รัตนศิริวิไล จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย หรือ Community Isolation รองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 90 เตียง แบ่งเป็น ชาย 55 เตียง หญิง 35 เตียง

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อจะรับผู้ป่วยจากบ้านมาพักคอยประมาณ 1-2 วัน เพื่อรอส่งต่อโรงพยาบาลหลักหรือโรงพยาบาลสนามของ กทม. มีทีมแพทย์และพยาบาลประจำศูนย์คอยดูแล ถ้ามีอาการไม่รุนแรงจะให้กินยาฟ้าทะลายโจร ถ้าเริ่มมีอาการก็จะให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่ง กทม. ได้เตรียมไว้พร้อมหมดแล้ว สำหรับผู้ป่วยที่เข้าพักในศูนย์พักคอย จะได้รับการดูแลประเมินอาการอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสังกัด กทม. รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งจะทำการคัดกรองอาการและดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น โดยเตรียมพร้อมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และของใช้ที่จำเป็น ซึ่ง กทม.มีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในพื้นที่ 6 กลุ่มเขตให้ครบ 20 ศูนย์ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะทยอยเปิดให้ได้เร็วที่สุด

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส