ไรเดอร์-แม่บ้าน บุกทำเนียบฯ ขอวัคซีนที่ปลอดภัย ฉีดแล้วจะได้กลับไปทำงาน

ชี้ คนทำงานด่านหน้า มีความเสี่ยงควรได้รับการตรวจและฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพ เหตุ ผู้จ้างตั้งเงื่อนไขก่อนจ้างงาน ย้ำ หากไม่เร่งพิจารณาจะกลับมาทวงสัญญา หน้าทำเนียบฯ อีกครั้ง

8 มิ.ย. 2564 – ที่ ทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนแรงงานแพลตฟอร์ม ร่วมกับสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (JELI) เดินทางยื่นหนังสือเรียกร้องวัคซีนให้คนงานด่านหน้าบนแพลตฟอร์ม ถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้เร่งแก้ไขสถานการณ์ปัญหาแรงงานบนแพลตฟอร์ม พร้อมจัดกิจกรรมแสดงเชิงสัญลักษณ์และอ่านจดหมายข้อเรียกร้องสิทธิการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของภาครัฐ ทั้งการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ตัวแทนแรงงานแพลตฟอร์ม ระบุว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แรงงานบนแพลตฟอร์มหลากหลายอาชีพ เช่น ไรเดอร์ส่งอาหาร ส่งของ-ส่งผู้โดยสาร แม่บ้านทำความสะอาด และเทอราปิสต์นวดนอกสถานที่ ทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับผู้รับบริการจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะเข้าไม่ถึงการคุ้มครองทางสังคม เป็นสาเหตุหลักให้คนงานไม่สามารถหยุดหรือเว้นระยะห่างในช่วงวิกฤตได้ เมื่อเป็นกลุ่มที่สังคมยังมองไม่เห็นหรือยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ภาครัฐต้องจัดลำดับความสำคัญให้การฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรก ๆ เช่นเดียวกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงเปราะบางอื่น ๆ

นอกจากนี้ แรงงานแพลตฟอร์มยังเป็นกลุ่มที่ไม่มีความมั่นคงทางรายได้ และถูกกีดกันจากสวัสดิการ พวกเขาจึงยังคงต้องทำงาน แม้สถานการณ์ระบาดยังไม่คลี่คลาย เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

สำหรับการอ่านแถลงการณ์หน้าทำเนียบฯ ตัวแทนแรงงานแพลตฟอร์ม ระบุว่า การบริหารมาตรการเยียวยาของภาครัฐที่ผ่านมา ล้มเหลว ล่าช้า การจัดสรรทรัพยากรไม่เพียงพอ และก่อให้เกิดความสับสน

การได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงที เป็นทางออกในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างหนึ่งที่ภาครัฐยังพอทำได้ เพื่อให้พวกเขายังคงสามารถทำงานต่อไปโดยลดความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการทำงาน

จึงมีข้อเรียกร้อง ทั้งหมด 5 ข้อ เพื่อให้ พลเอก ประยุทธ์ เร่งพิจารณา

1. ให้รัฐบาลจัดให้แรงงานบนแพลตฟอร์ม และประชาชนทุกคนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ควรอำนวยการให้แรงงานและประชาชนสามารถตรวจซ้ำได้จนกว่าจะได้รับวัคซีนครบ

2. ให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 และต้องมีประสิทธิภาพสูงในการลดการแพร่เชื้อ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้จริง ให้กับแรงงานแพลตฟอร์ม อาทิ แม่บ้านทำความสะอาด เทอราปิสต์นวด และไรเดอร์ส่งอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงงานด่านหน้าที่มีความสำคัญ (essential worker) เป็นลำดับต้น ๆ โดยเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แรงงานสามารถกลับไปทำงานตามปกติได้อย่างปลอดภัย และเป็นการลดความเสี่ยงในการกระจายของโรค เนื่องจากแรงงานบนแพลตฟอร์มจำเป็นต้องทำงานโดยสัมผัสกับผู้คนจำนวนมาก

3. สำหรับแรงงานแพลตฟอร์มและประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปก่อนหน้าเนื่องจากการควบคุมโรคที่ผิดพลาดของภาครัฐ ให้รัฐบาลกำกับไม่ให้โรงพยาบาลเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการรักษา รวมถึงรัฐบาลต้องดูแลบริหารให้ผู้ป่วยทุกคนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว เหมาะสมตามอาการด้วย 

4. ให้รัฐบาลพิจารณาสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะหน้าให้แรงงานบนแพลตฟอร์มและประชาชนทุกคนเข้าถึงโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องพิสูจน์ความจนหรือความเดือดร้อน

5. ในระยะยาว ให้รัฐบาลเร่งพิจารณาตีความสถานะการจ้างงาน และตีความสถานะการจ้างงานที่ยังคลุมเครือให้ตรงกับสภาพการจ้างจริงที่แรงงานกำลังเผชิญ โดยรับฟังปัญหาและความต้องการของแรงงานเป็นสำคัญประกอบการพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดหมวดหมู่การจ้างงานผิดประเภท (misclassification) และคืนสิทธิพื้นฐานให้แรงงานได้รับความเป็นธรรม

ระบาดรอบใหม่ มีเงื่อนไขตรวจหาเชื้อโควิด-19 แลกกับการจ้างงาน

ทิพพา เจียมทอง แม่บ้านบนแพลตฟอร์ม กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 รอบ 3 การทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีเงื่อนไขมากกว่า 2 รอบที่ผ่านมา เพราผู้ว่าจ้างเริ่มมีเงื่อนไขเข้ามาว่า หากไม่มีใบยืนยันการฉีดวัคซีน หรือ การตรวจโควิด-19 จะไม่สามารถที่จะเข้าบ้าน หรือเข้าสำนักงานของผู้ว่าจ้างได้

“รอบ 1 รอบ 2 ไม่มีเงื่อนไข แต่รอบ 3 คือ เขาระบุว่าคุณต้องฉีดวัคซีนเข็มแรก ลูกค้าบางบ้านขอให้มีใบรับรอง ว่าเราได้ตรวจโควิดแล้ว แต่การตรวจแต่ละครั้งค่าตรวจ 3 พัน ถ้าเราไม่มีลูกค้าก็จะไม่ให้เราเข้าบ้าน ไม่ให้เข้าสำนักงานหรือที่ทำการของผู้ว่าจ้างก็จะไม่ให้เข้า”

นอกจาก เสียงสะท้อนและข้อเสนอให้เร่งพิจารราแล้ว ในเอกสารหนังสือที่ยื่น มีจดหมายของแรงงานบนแพลตฟอร์มหลายฉบับที่เขียนถึงนายกรัฐมนตรี ที่สะท้อนถึงปัญหาและผลกระทบที่ได้รับระหว่างการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบที่ 3

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ