ดันโรงแรมเข้าร่วมเป็น Hospitel

หวั่น พื้นที่รัฐไม่พอรองรับ หลังติดเชื้อพุ่งวันละมากกว่าพันคน สมาคมโรงแรมฯ รับลูก ระดมผู้ประกอบการ ลดความแออัดผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลหลัก 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3 กระทรวงสาธารณสุข แถลงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกินหลักพันคนต่อวัน ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลที่รับดูแลรักษาผู้ป่วยอาจไม่เพียงพอ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมร่วมเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โควิด-19 หรือ Hospitel สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง โดยปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ  

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2564 มาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้แจ้งและขอความร่วมมือไปยังสมาชิกให้เข้าร่วมโครงการแล้ว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในวิกฤตครั้งนี้ ลดความแออัดของผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลหลัก ส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม

สำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมเป็น Hospitel  จะมีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาจากโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน  อาทิ โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาลเครือ BDMS หรือ เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) แต่ทั้งนี้ โรงแรมจะต้องได้รับการเห็นชอบจากประชาชนในชุมชนจึงสามารถดำเนินการได้

สำหรับแนวทางการปรับโรงแรมเป็น Hospitel กรมการแพทย์ ได้จัดทำคู่มือ การเตรียมโรงแรมเพื่อจัดทำหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 ไว้ดังนี้

  1. กระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าจะต้องเป็นโรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า 30 ห้องขึ้นไป
  2. เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5-7 วัน และมีผลภาพถ่ายรังสีปอดคงที่
  3. ผู้ป่วยยินดีให้ความร่วมมือ สามารถสื่อสารได้รู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว และไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช
  4. ผู้ป่วยไม่มีไข้ กรณีมีโรคประจำตัว ต้องควบคุมอาการได้ดี
  5. ต้องจัดยาให้พร้อม สำหรับให้ผู้ป่วยรับประทานด้วยตัวเองจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์

หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02 193 7094 

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน