ปฏิกริยาสื่อ หลังการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม #ม็อบ20มีนา และมีสื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุสลายการชุมนุม

องค์กรวิชาชีพสื่อ วอนทุกฝ่ายอดทนอดกลั้น ไม่เห็นด้วยความรุนแรงทุกรูปแบบ และจัดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทำข่าวชุมนุม ด้าน ผู้สื่อข่าว ผู้ประกอบอาชีพสื่อ และนักเรียนสื่อ ล่ารายชื่อออกแถลงการณ์ ขอให้ยุติการใช้ความรุนแรงกับประชาชนฯ

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2564 – 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน คือ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ออกแถลงการณ์ร่วม กรณีการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุม จนทุกฝ่ายได้รับบาดเจ็บ ทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ชุมนุม และสื่อมวลชนที่รายงานข่าว โดยระบุว่า มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว โดยขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้น และไม่เห็นด้วยกับการก่อความรุนแรงในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งมีข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะถึงฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยืนยันหลักการชุมนุมโดยสงบและปราศจากการยั่วยุ อาวุธ และการใช้ความรุนแรงสามารถกระทำได้ ขณะที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน และแจ้งให้ผู้ชุมนุมรวมถึงสื่อมวลชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรง ส่วนผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่ปฏิบัติงานฯ ต้องปฏิบัติตามแนวการรายงานข่าวในสถานการณ์วิกฤตโดยเคร่งครัด

และขอให้องค์กรสื่อมวลชนต้นสังกัดต้องร่วมประเมินสถานการณ์เพื่อให้การสั่งการต่อผู้สื่อข่าวและช่างภาพในพื้นที่ได้รับความปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนและเน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัดได้รับและใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลา

พร้อมย้ำว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าวและช่างภาพในพื้นที่ชุมนุมควรใส่ปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ที่ทางองค์กรวิชาชีพสื่อออกให้ทุกครั้ง แต่ปลอกแขนดังกล่าวไม่ได้เป็นเครื่องมือในการป้องกันกรณีที่มีการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจากฝ่ายใด

จดหมายเปิดผนึกถึงวิชาชีพสื่อฯ เรื่องจัดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้นักข่าว

ด้าน สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ออกจดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิก​สมาคมนักข่าววิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ และองค์กร​สมาชิก​ สภาวิชา​ชีพ​ข่าววิทยุ​และโทรทัศน์​ไทย เรื่อง การจัดการอุปกรณ์และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักข่าวในการรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมือง สาระสำคัญ ระบุให้ผู้บริหารองค์กรสื่อ จัดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย พร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของนักข่าวเป็นสำคัญ และขอให้พึงระมัดระวังภาษา ถ้อยคำ และการแสดงออก ที่จะไม่นำไปสู่การยั่วยุ และเข้าใจผิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม จนนำไปสู่ความรุนแรงของเหตุการณ์ และเป็นอันตรายต่อตัวผู้รายงานข่าว

พร้อมขอชื่นชมและยกย่อง องค์กรวิชาชีพสื่อที่ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักข่าวที่ไปรายงานข่าวในสนามข่าว รวมไปจนถึงผู้รายงานข่าวในสนามข่าว ที่ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนได้อย่างเที่ยงตรงและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ผู้สื่อข่าว ผู้ประกอบอาชีพสื่อ และนักเรียนสื่อ ออกแถลงการณ์ ขอให้ยุติการใช้ความรุนแรงกับประชาชนฯ

ขณะที่ กลุ่มผู้สื่อข่าว ผู้ประกอบอาชีพสื่อ และนักเรียนสื่อ ก็ได้รวบรวมรายชื่อเพื่อออกแถลงการณ์เช่นกันโดย ขอให้ยุติการใช้ความรุนแรงกับประชาชนผู้ชุมนุมทางการเมืองและสื่อมวลชน สาระสำคัญระบุว่า การชุมนุมของกลุ่ม REDEM และประชาชนเป็นไปโดยสงบ แม้มีการระบุข้อมูลว่าผู้ชุมนุมบางคนมีอาวุธ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินการไปเฉพาะบุคคลนั้น ไม่สามารถใช้กำลังสลายการชุมนุมของประชาชนทั้งหมดได้ รวมถึงการสลายการชุมนุม ต้องเป็นไปตามหลักสากล โดยเฉพาะการประกาศเตือนให้ผู้ชุมนุมทราบและเข้าใจขั้นตอนโดยทั่วถึงก่อนเข้าสลายการชุมนุม และใช้ขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก

สำหรับข้อเรียกร้องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ขอให้เจ้าหน้าที่ฯ ส่งเสริมปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชน ไม่ใช้ความรุนแรงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมขอให้กำลังใจสื่อมวลชนทุกแขนงที่ยืนหยัดรายงานข่าว และเรียกร้ององค์กรวิชาชีพสื่อ ยืนยันเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน และเสรีภาพการรายงานข่าวของสื่อ โดยมีมาตรการคุ้มครอง ดูแลสวัสดิภาพของสื่อมวลชนที่รายงานในพื้นที่ความขัดแย้งและพื้นที่เสี่ยงภัย

โดยเปิดให้ร่วมลงชื่อในแบบฟอร์ม ลงชื่อแถลงการณ์ผู้สื่อข่าว ผู้ประกอบอาชีพสื่อ และนักเรียนสื่อ เรื่อง ขอให้ยุติการใช้ความรุนแรงกับประชาชนผู้ชุมนุมทางการเมือง และสื่อมวลชน


อ่านเพิ่ม

ตำรวจจับ 20 คน คุมตัวสอบ บก.ตชด.ภาค 1

สลายชุมนุม ตร.กระชับพื้นที่-ใช้กระสุนยาง-บีบผู้ชุมนุมกลับบ้าน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active