ยูเนสโก เตรียมพิจารณาแก่งกระจานเป็นมรดกโลก กลางปีนี้

ย้ำ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด ระบุ ส่งข้อมูลร้องเรียนของกะเหรี่ยงแก่งกระจานให้รัฐบาลไทยพิจารณาด้วยแล้ว

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เผยแพร่จดหมายตอบของคณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) หลังมูลนิธิฯ ได้จัดแปลหนังสือร้องเรียนของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ส่งถึงคณะกรรมการมรดกโลกฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2564 ขอให้แก้ปัญหาชุมชนดั้งเดิมก่อนขึ้นทะเบียนมรดกโลก

โดยหนังสือดังกล่าว ลงนามโดย Mechtild Rossler ผู้อำนวยการยูเนสโก ระบุข้อความว่า ได้ส่งต่อข้อมูลไปยังคณะกรรมการ IUCN ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษา ที่มีหน้าที่ประเมินการเสนอชื่อการขึ้นทะเบียนมรดกโลก และได้รวบรวมเป็นข้อเสนอให้กับคณะกรรมการมรดกโลกด้วยแล้ว

“อยางที่ท่านทราบเรามีมาตรฐานในการทำงานที่รัฐสมาชิกจะต้องเตรียมการในการขึ้นทะเบียนฯ โดยสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด ดังนั้น เราได้ส่งข้อมูลไปยังตัวแทนรัฐบาลไทย รวมทั้งแถลงการณ์ของ NGO COD และหนังสือร้องเรียนของชาวบ้านบางกลอยไปให้ทางรัฐบาลไทยพิจารณาด้วยแล้ว”

หนังสือระบุด้วยว่า การเสนอชื่อผืนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จะถูกพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 44 ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เสนอชื่อกลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 แต่การพิจารณาอีกหลายครั้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มป่าแก่งกระจานก็ยังไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียน เนื่องจาก ประเทศไทยยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการจัดการตามหลักสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักที่ถูกทักท้วงจากองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาตั้งแต่ต้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว