พีมูฟ แถลงคืบหน้าผลเจรจาแก้ปัญหา “บางกลอย” มีแนวโน้มดี

เตรียมนำเข้า ครม. พรุ่งนี้ (16 มี.ค.) ขู่ หากมีหน่วยงานค้าน ปักหลักชุมนุมต่อ “ธนาธร” เตรียมพบผู้ชุมนุม เย็นนี้

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2564 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) แถลงความคืบหน้าการเจรจา หลังมีการประชุมร่วมกับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 มี.ค. ทั้งกรณีปัญหาที่บ้านบางกลอย และกรณีอื่น ๆ ของพีมูฟ

โดยกรณีปัญหาบางกลอย ได้ข้อสรุปว่า ได้มีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนชะลอการส่งสำนวนคดีไปอัยการจนกว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจะได้ข้อยุติ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย โดยมีองค์ประกอบฝ่ายวิชาการ นักกฎหมาย ส่วนราชการ มีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

คณะกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่ในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ที่มาของปัญหา ตรวจสอบว่าการดำเนินการอพยพผลักดันชาวกะเหรี่ยงบางกลอยออกมาจากชุมชนดั้งเดิมนั้น ได้ดำเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การตรวจสอบร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน การทำประโยชน์ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ

รวมทั้งการตรวจสอบว่า ได้มีการให้ความช่วยเหลือในการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ อย่างไร โดยต้องครอบคลุม 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มชาวบ้านที่เคยได้รับการจัดสรรที่ดินแล้ว และไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ให้เร่งดำเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการอยู่อาศัยและการทำการเกษตร

2. กลุ่มที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรที่ดินมาก่อน และประสงค์จะได้รับการจัดสรรที่ดิน ให้เร่งดำเนินการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้

3. กลุ่มชาวบ้านที่ประสงค์จะกลับพื้นที่หมู่บ้านเดิม หากมีร่องรอยการจัดตั้งถิ่นฐาน และทำกินในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อน ต้องดำเนินการให้มีการจัดตั้งชุมชนและสามารถทำกินได้อย่างถูกต้องต่อไป

คำสั่งแต่งตั้งจะลงนามโดยนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และให้คณะกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน และคณะกรรมการชุดนี้ จะมีหน้าที่ในการศึกษาข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีทั้งด้านคดีปกครอง คดีอาญา และคดีแพ่งที่เกิดขึ้นกับชาวกะเหรี่ยงบางกลอยในทุกกรณี

โดยให้นำผลการประชุมดังกล่าวนี้ เข้าสู่การประชุมพิจารณาของคณะะกรรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันอังคารที่ 16 มี.ค. 2564 โดยกำหนดนัดหมายประชุมเวลา 08.00 น. ก่อนการประชุม ครม.

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า ในการปักหลักชุมนุมของพีมูฟ และกุล่มเดินทะลุฟ้า ที่บริเวณถนนพระราม 5 ซอยชมัยมรุเชษฐนั้น เป็นการใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างสันติ เพื่อผลักดันภารกิจและเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้ ประยงค์ ดอกลำใย ที่ปรึกษาพีมูฟ กล่าวกับ The Active เพิ่มเติมว่า ในส่วนกรณีปัญหาอื่น ๆ ของพีมูฟ ก็มีความชัดเจนในแผนการแก้ไขปัญหากรณีที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้จะมีมติมาหลายครั้ง โดยการประชุมเมื่อเช้าวานนี้ (14 มี.ค.) ได้มีการหยิบยกกรณีที่ยังไม่มีความชัดเจนมาเจรจาได้ครบทุกกรณีปัญหา และมีข้อสรุปเป็นบันทึกข้อตกลงรวม 9 ฉบับ

โดยภาพรวมแนวทางจะแบ่งเป็น ระยะสั้น เป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาอีกแล้ว ก็จะมีการสั่งการเพื่อดำเนินการต่อเลย ระยะกลาง เป็นกรณีที่ต้องตั้งคณะทำงาน ก็มีข้อตกลงตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และระยะยาว เป็นกรณีที่ต้องมีการศึกษาทบทวนกฎหมายและมติ ครม. ที่เป็นอุปสรรค

ประยงค์ กล่าวว่า แม้ข้อดีที่ได้จากการเจรจาครั้งนี้คือ กำหนดระยะเวลาชัดเจน กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน แต่ยังไงก็ต้องมีกลไกในการติดตามเป็นระยะ และที่สำคัญคือ ยังต้องจับตาการประชุมวันอังคารที่จะถึงนี้ว่า จะมีหน่วยงานใดคัดค้านอีกหรือไม่

“ถ้าการประชุมวันอังคารนี้ไม่เป็นไปตามผลการเจรจา หรือมีหน่วยงานใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านข้อตกลงนี้ พีมูฟและบางกลอยก็อาจจะต้องชุมนุมต่อไป”

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในเย็นวันนี้ (15 มี.ค.) ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า มีกำหนดมาพบผู้ชุมนุมพีมูฟและบางกลอยที่บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว