‘วราวุธ’ ยอมถอย เซ็นเอ็มโอยู แก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย

ด้านตัวแทนชาวบ้านและกลุ่มภาคี#Saveบางกลอย จับตาการทำงานเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติสอดคล้องกับระดับนโยบายหรือไม่

วันนี้ (17 ก.พ. 2564) ที่สะพานชมัยมรุเชฐ ทำเนียบรัฐบาล หลังตัวแทนชาวบ้านบางกลอย และกลุ่มประชาชนผู้รักความเป็นธรรมและภาคี#SAVEบางกลอย ปักหลักพักค้างแรม 2 คืน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอยที่เรื้อรังมายาวนานเกือบ 25 ปี 

เช้าวันนี้ได้เก็บข้าวของเดินทางกลับ หลังเมื่อคืนที่ผ่านมา (16 ก.พ. 2564) ได้รับเอกสารบันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ปัญหากรณีบางกลอย-ใจแผ่นดิน  ระหว่างตัวแทนรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ภาคี #SAVEบางกลอย และชาวบ้านกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย  ที่ยืนยันมีการลงนามครบทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาล ประกอบด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจำนงค์ หนูพันธ์ ผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นายณัฐวุฒิ อุปปะ ผู้แทนภาคี #SAVEบางกลอย และนายพงศ์ศักดิ์  ต้นน้ำเพชร ผู้แทนชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีข้อตกลงในแนวทางแก้ไขปัญหากรณีความเดือดร้อนของพี่น้องกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน ที่ได้ยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) มารับหนังสือ และตกลงดำเนินการตามข้อเสนอของ ภาคี #SAVEบางกลอย โดยมีข้อเสนอเร่งด่วน 3 ข้อ 

  1. ถอนกำลังเจ้าหน้าที่ออกจากชุมชนบางกลอยทั้งหมด
  2. หยุดการสกัดการขนส่งเสบียง รวมถึงการตั้งจุดสกัดเดิม และที่จุดเพิ่มเติมขึ้นมาทั้งหมด
  3. ยุติคดีของสมาชิก ภาคี #saveบางกลอย ทั้งหมด 10 คน กรณีการยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 6 ข้อ คือ 

  1. ให้ชาวบ้านที่ประสงค์กลับไปทำไร่หมุนเวียน และดำรงวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่ที่บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน สามารถกลับขึ้นไปอยู่อาศัย ทำกิน และดำเนินชีวิตตามวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษได้ โดยการรับรองสิทธิ์ในการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ชุมชนดั้งเดิม
  2. ยุติการใช้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนในหมู่บ้านบางกลอยล่าง รวมทั้งยุติการข่มขู่ คุกคามหรือใช้ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับชาวบ้าน 36 ครอบครัวที่กลับไปอยู่อาศัยและทำกินอยู่ที่บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน
  3. ยุติการขัดขวางการขนส่งข้าว อาหาร และสิ่งของจำเป็นไปให้กับชาวบ้านบางกลอย
  4. ให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะมาตรการด้านการยุติการจับกุม ดำเนินคดี และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมในรูปแบบไร่หมุนเวียน
  5. ในกรณีที่ชาวบ้านครอบครัวใดประสงค์จะอยู่ที่บ้านบางกลอยล่าง ให้รัฐดำเนินการจัดสรรที่ดินทั้งที่ดินอยู่อาศัยและทำกินให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคง
  6. รัฐจะต้องยุติการดำเนินการสนธิกำลังกันของเจ้าหน้าที่รัฐได้ตั้งจุดสกัด เดินลาดตระเวนและตรวจค้นสร้างแรงกดดันและความหวาดกลัวให้แก่ชาวบ้านบางกลอย และมีมาตราการในการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสมาชิกชุมชนบางกลอยทุกคน
พงศ์ศักดิ์  ต้นน้ำเพชร ผู้แทนชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย

พงศ์ศักดิ์  ต้นน้ำเพชร ผู้แทนชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า รู้สึกโล่งใจ แม้จะเหมือนว่าภาครัฐเองอาจจำใจเซ็นเอกสาร จากแรงกดดัน ไม่ว่าจะเป็นภาคี #SAVEบางกลอย หรือพี่น้องราษฎร ที่มีความพร้อมหากไม่มีอะไรคืบหน้าพวกเราก็มีความพร้อมที่จะยกระดับไปที่ทำเนียบรัฐบาลหรือรัฐสภา สถานการณ์ที่ทำให้พี่น้องต้องเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นที่ตัวบุคคล คือ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ฟังเสียงของประชาชน ก็ต้องเคลื่อนกำลังไปเพื่อกดดัน แล้วก็ได้ผล ยอมดำเนินการตามเงื่อนไขของเรา แต่เราก็ยังไม่แน่ใจชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเขาจะปฏิบัติหรือเปล่า 

“ต้องรอดูกันต่อไป ต้องรอดูว่าลายเซ็นของรัฐมนตรีกับผู้ปฏิบัติมันสอดคล้องกันไหม ถ้ากลับถึงบ้าน สิ่งแรกที่จะทำคืออยากจะนอนพักผ่อนซักวัน ไปหาปลาซักหน่อย ให้ลูกเมียกิน หากับข้าว แล้วก็ต้องเอาหนังสือฉบับนี้ไปชี้แจงกับชาวบ้าน จะติดป้ายไวนิล เอาหนังสือข้อตกลงมาติด ให้ชาวบ้านได้รู้ว่าเรามาครั้งนี้เราได้อะไร ได้มาระดับหนึ่ง ข้อตกลงดังกล่าวถ้าพี่น้องเข้าใจ แล้วรัฐปฏิบัติตาม พี่น้องเราจะมีความกังวลน้อยลง คงจะโล่งใจ ”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ