เครือข่ายกะเหรี่ยง นัดชุมนุม 5 ก.พ. ทวงความเป็นธรรมให้ “บางกลอย”

นัดหมายหน้ากระทรวงทรัพยากรฯ 9 โมง ด้าน ‘รมว.ทส.’ แต่งตั้ง คณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย มีหน้าที่เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามแต่งตั้ง คณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย จ.เพชรบุรี ตามข้อเสนอของคณะทำงานที่ร่วมกันลงพื้นที่เมื่อวันที่ 26-28 ม.ค. 2564 ในฐานะ ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ

คณะทำงานมีทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วยตัวแทน 3 ฝ่าย คือ ตัวแทนฝ่ายรัฐ 21 คน ฝ่ายวิชาการ 2 คน และฝ่ายประชาชน 6 คน โดยมี พงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธานคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอพยพราษฎรบ้านบางกลอย เสนอแนะแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องติดตามผลการแก้ไขปัญหา เพื่อรายงานผลให้แก่รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ทราบทุก 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง

ขณะที่ เครือข่ายกะเหรี่ยงและประชาชนผู้รักความเป็นธรรมทั่วประเทศ ประกาศชุมนุม #saveบางกลอย เพื่อทวงความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืนสู่กะเหรี่ยงบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่กลับใจแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยนัดหมายชุมนุมวันพรุ่งนี้ (5 ก.พ.) ที่กระทรวงทรัพยากรฯ ซึ่งจะมีการประชุมคณะทำงานฯ ในวันเดียวกันด้วย

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว