ปิดชั่วคราว โรงงานใกล้อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 ฉะเชิงเทรา

หลังโยงพบแร่โมลิบดีนัมในอ่างฯ ปิดจนกว่าจะแก้ไขตามที่ได้รับอนุญาต ปรับปรุงระบบจัดการของเสีย ลดผลกระทบประชาชนและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (27 ม.ค. 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ทีเอชเอช โมลีโพรเซสซิ่ง จำกัด ว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอนุญาต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหนังสือถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ สั่งปิดปรับปรุงกิจการจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

ไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเอกสารลงวันที่ 22 ม.ค. 2564 ถึง อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และกรรมการผู้จัดการ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2  จำกัด ให้ บริษัท ทีเอชเอช โมลีโพรเซสซิ่ง จำกัด หยุดประกอบกิจการชั่วคราว จนกว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต และให้ประกอบกิจการโรงงานอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงระบบการจัดการของเสียให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เพื่อลดผลกระทบของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน โดยให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ควบคุมดูแลการประกอบกิจการของบริษัท ทีเอชเอชฯ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบการเข้าดำเนินการในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับการสั่งปิดปรับปรุงโรงงานชั่วคราวครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัท ทีเอชเอชฯ เมื่อวันที่ 22-23 ธ.ค. 2563 พบว่า โรงงานดังกล่าวมีลักษณะประกอบกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยไม่ได้ส่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นไปบำบัดน้ำเสียรวมของสวนอุตสาหกรรม 304 ตามเงื่อนไขฯ แต่ได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นเองภายในโรงงาน และไม่ได้แจ้งขออนุญาตต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งได้ระบายน้ำทิ้งที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดออกสู่ภายนอก ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกได้  นอกจากนี้ การตรวจสอบของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนกากของเสียอุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2564 พบว่า ระบบการควบคุมมลพิษของโรงงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยพบฝุ่นโลหะทั่วไป การจัดเก็บวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ สารเคมี กากตะกอน น้ำเสียของเสียอันตรายที่ไม่เหมาะสม ระบบท่อน้ำที่ยังไม่ได้แยกท่อน้ำทิ้งกับน้ำฝนและร่องรอยการรั่วไหลของเสียออกสู่ภายนอกโรงงาน

ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมข่าวพยายามสอบถามเพิ่มเติม กับ วันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ยังไม่ได้รายละเอียดจากกรณีดังกล่าวเพิ่มเติม

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส