เครือข่ายกะเหรี่ยง ร้อง ส.ส. ช่วยแก่งกระจาน

ห่วง จนท. ใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านบางกลอยที่กลับเข้าป่า “ใจแผ่นดิน” เสนอตั้ง ไตรภาคี เจรจาหาทางออกที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 ที่อาคารรัฐสภา เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ช่วยประสานติดตามแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีชาวกะเหรี่ยงบางกลอยที่ขอกลับขึ้นไปพื้นที่ดั้งเดิม โดยมี อภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการฯ และ มานพ คีรีภูวดล ส.ส.พรรคก้าวไกล จากกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นผู้รับหนังสือ

หนังสือระบุว่า หลังจากกลุ่มลูกหลานของปู่คออี้ (โคอิ มีมิ) จำนวนกว่า 50 ชีวิต ได้พากันเดินเท้าเพื่อกลับไปยังพื้นที่ดั้งเดิมในป่า โดยคาดว่าสาเหตุมาจากปัญหาความยากลำบากในการดำเนินชีวิตที่สั่งสมมา ตั้งแต่ถูกอพยพลงมาจากบ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบน ที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่เคยรับปาก ว่าจะจัดสรรที่ทำกินให้แต่ละครอบครัวอย่างเพียงพอ และจะแก้ไขปัญหาการพิสูจน์สัญชาติ รวมไปถึงระบบสวัสดิการที่เพียงพอเหมาะสมให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ และเมื่อชาวบ้านลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ ก็นำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรง โดยเฉพาะกรณีคดีบิลลี่ (พอละจี รักจงเจริญ) ที่ถูกฆาตกรรม

เครือข่ายกะเหรี่ยงฯ มีความกังวลว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการในการจัดการต่อชาวบ้านกลุ่มนี้ด้วยวิธีที่รุนแรง รวมไปถึงการใช้ข้อกฎหมายที่รุนแรงในการดำเนินคดี และจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น รวมไปถึงข้อมูลที่ได้รับทราบ ว่ามีทหารชุดเฉพาะกิจทัพพระยาเสือเข้าร่วมปฏิบัติการขึ้นไปนำชาวกะเหรี่ยงลงมาด้วย

เครือข่ายกะเหรี่ยงฯ เห็นว่า การที่ชาวกะเหรี่ยงบางกลอยขึ้นกลับไปในพื้นที่ดั้งเดิม ไม่ควรเป็นความผิดที่ต้องถูกดำเนินคดี และเสนอให้เกิดการเจรจาเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสม โดยแต่งตั้งคณะทำงานไตรภาคี ที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ ให้มีคณะทำงานภาคประชาชน ภายใต้การดำเนินการแต่งตั้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ที่สามารถมีบทบาทร่วมในการสังเกตการณ์แก้ไขปัญหาด้วย

รวมทั้งเสนอให้นำ มติ ครม. วันที่ 3 ส.ค. 2553 เรื่องแนวนโยบายและหลักปฏิบัติการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง มาเป็นแนวทางขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งระบุถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องครบทุกกระทรวงอยู่แล้ว และขอให้คณะกรรมาธิการฯ มีการประสานให้มีการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยการสนับสนุนอาหารและยาสามัญที่จำเป็นต่อชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้

ด้าน มานพ คีรีภูวดล  ส.ส.พรรคก้าวไกล ซึ่งเป็น ส.ส.จากชาติพันธุ์กระเหรี่ยง หนึ่งในตัวแทนรับหนังสือ กล่าวว่า มีหลายข้อมูลยืนยันว่าชาวบ้านกะเหรี่ยงอยู่ในพื้นที่มานานแล้ว ทั้งแผนที่ทหารที่แสดงพื้นที่ตั้งบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบน รวมทั้งเหรียญชาวเขาที่พบว่ามีการมอบให้ชาวกะเหรี่ยง รวมทั้งเรียกร้องไม่ให้ใช้กำลังต่อชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว หลังจากมีข่าวว่าจะไปจับกุมชาวบ้าน ส่วนหนังสือที่ได้รับในวันนี้ จะนำไปประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว