สธ. แย้ง โฆษก ศบค. ยืนยัน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่ขาดแคลน

ปลัด สธ. ชี้ ศบค. อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน กระทรวงฯ เตรียมไว้ตั้งแต่ระบาดรอบแรก หากมีผู้ป่วยเพิ่ม เตรียมใช้เงินกู้ 1.9 พันล้าน สั่งองค์การเภสัชฯ จัดหาเพิ่มแล้ว

วันนี้ (2 ม.ค. 2564) ที่ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวแย้ง โฆษก ศบค. โดยระบุว่า กระทรวงฯ มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดย ปลัด สธ. ระบุถึงกรณีทรัพยากรทางการแพทย์ ในการแถลงช่วงเช้าของ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ที่พูดเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ ระบุ นายแพทย์ทวีศิลป์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข จึงอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องนี้ ยืนยันว่า ประเทศไทยยังมีทรัพยากรอย่างเพียงพอ โดยกระทรวงฯ ได้จัดซื้อไว้ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดรอบแรก

โดยภาพรวมทรัพยากรคงคลังทางการแพทย์ทั่วประเทศในขณะนี้ ได้มีการจัดเก็บไว้ทั้งที่ส่วนกลาง คือ ที่องค์การเภสัชกรรม ส่วนภูมิภาคเก็บไว้ที่จังหวัด และตามโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยในส่วนหน้ากาก N95 ทั้งประเทศมี 2,767,438 ชิ้น แบ่งเป็นเก็บไว้ที่ส่วนกลาง 2,097,150 ชิ้น และเก็บไว้ที่ส่วนภูมิภาค 670,288 ชิ้น, หน้ากากอนามัยสำหรับแพทย์ ทั้งประเทศมี 44,581,888 ชิ้น แบ่งเป็นเก็บไว้ที่ส่วนกลาง 143,600 ชิ้น และเก็บไว้ที่ส่วนภูมิภาค 44,438,288 ชิ้น

ชุด Coverall & Gown ทั้งประเทศมี 1,963,626 ชุด แบ่งเป็นเก็บไว้ที่ส่วนกลาง 1,044,370 ชุด และเก็บไว้ที่ส่วนภูมิภาค 919,256 ชุด และยา Favipiravir ทั้งประเทศมี 543,790 เม็ด แบ่งเป็นเก็บไว้ที่ส่วนกลาง 472,400 เม็ด และเก็บไว้ที่ส่วนภูมิภาค 62,390 เม็ด

นายแพทย์เกียรติภูมิ ระบุด้วยว่า ปัจจุบันยังไม่มีการระบาดมากมาย พร้อมยืนยันทรัพยากรที่มีอยู่มีเพียงพอแน่นอน แต่กระทรวงฯ ก็ไม่นิ่งนอนใจ โดยหากมีผู้ป่วยยืนยันมากถึง 34,200 คน หรือมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค 912,500 คน ก็มีการคำนวณเอาไว้แล้ว ว่าควรมีหน้ากาก N95 มากถึง 6,042,500 ชิ้น ซึ่งยังขาดอีก 2,767,438 ชิ้น, หน้ากากอนามัยสำหรับแพทย์ ควรมี 60,000,000 ชิ้น ยังขาดอีก 15,418,112 ชิ้น

ชุด Coverall & Gown ที่ควรมี 6,042,500 ชุด ยังขาดอีก 4,078,874 ชุด และ ยา Favipiravir ควรมี 6,042,500 เม็ด ซึ่งยังขาดอีก 20,929,200 เม็ด

โดยในส่วนที่ยังขาดนั้น ได้มีการเตรียมงบประมาณเพื่อจัดซื้อเข้ามาเพิ่มเติมแล้ว โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (29 ธ.ค. 2563) คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินกู้จำนวน 1,927,808,800 บาท โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมให้องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาอีก โดยหน้ากาก N95 จะสั่งซื้อเพิ่มอีก 500,000 ชิ้น, หน้ากากอนามัยสำหรับแพทย์  60,000,000 ชิ้น, ชุด Coverall & Gown 500,000 ชุด และยา Favipiravir จำนวน 100,000 เม็ด

“นี่เป็นการสำรองที่กระทรวงฯ ได้พยากรณ์ไว้ ส่วนเตียงก็เตรียมไว้แล้ว 20,000 เตียง ซึ่งยังใช้ไปแค่ 1,000 กว่าเตียง เครื่องช่วยหายใจก็ยังมีอีกจำนวนมาก จึงอยากให้ประชาชนสบายใจ เรื่องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เรายังมีอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่ประมาทในการติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อกับทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดี ยืนยันว่ากระทรวงฯ มีความพร้อม”

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว