“จากประชาธิปไตย สู่ภาพฝันประเทศไทย” ที่ออกแบบได้

ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย และภาคี ชวนประกวดโปสเตอร์สะท้อนความฝันต่อสังคมไทย ในหัวข้อ Dream Thailand เพื่อเคลื่อนสังคมด้วยแง่งามของศิลปะ

Happening และ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย (Fnf Thailand) ชวนเปลี่ยนมโนภาพสังคมที่ดีในความคิดของคุณเป็นภาพโปสเตอร์ที่ออกแบบเอง ผ่านโครงการ ‘HAPPENING MAKERS 2020 : DREAM THAILAND: จากประชาธิปไตย สู่ภาพฝันประเทศไทย’

พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการมูลนิธิฟรีดิชเนามัน ประเทศไทย (Fnf Thailand) ระบุว่า การจัดงานประกวดโปสเตอร์ในแนวคิด ‘Dream Thailand’ หรือ ‘เมืองไทยในความฝันของคุณ’ ริเริ่มมาจากแนวคิดเรื่องการพัฒนาประเทศหลังโควิด-19 และต้องการชวนให้สังคมข้ามผ่านภาวะชะงักงันเพื่อมองหาโอกาสในอนาคต

“เราเห็นว่าสังคมหมดหวังช่วงโควิด-19 เลยอยากชวนให้ผู้คนมองเห็นโอกาสอีกครั้ง และมาชวนกันคิดถึงอนาคตร่วมกัน จึงตั้งคำถามว่า คนไทยอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบไหน? อยากเห็นเมืองพัฒนาไปแบบไหน? และทุกคนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาไปอย่างไร? และได้เก็บแบบสอบถามคนทั่วไป 1,880 คน เราก็ได้คำตอบออกมาประมาณ 7 กลุ่มความคิดเห็น คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ซึ่งภาพที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำมาตีความหมายและนำไปขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อทำให้เกิดขึ้นจริง”

วศิน ปั้นทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนเสนอไอเดียในการออกแบบโปสเตอร์ ที่คำนึงถึงการพัฒนาสังคมบนฐานคิดประชาธิปไตย ผ่าน 4 คำสำคัญ คือ 1. อดทน อดกลั้น 2. ความสามารถในการกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเอง 3. ความเชื่อว่าเดินต่อไปข้างหน้าได้ และ 4. การเห็นคุณค่าในชีวิตของผู้อื่น

เขาอธิบายรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ เช่น การอดทนต่อความแตกต่างหลากหลายทางความคิดของคนในสังคม เพราะคนเราไม่สามารถที่จะตั้งโปรแกรมให้คิดเหมือนกันได้หมด เราจะต้องอดทนอดกลั้นและยอมรับกันให้ได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าแกงกัน

2. ความสามารถในการกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเอง ดังที่เห็นจากการรวมกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมของคนกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีคนผิวสีที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม (Black Lives Matter) 3. ความเชื่อว่าเราเดินต่อไปข้างหน้าได้ เพื่อให้มีความหวัง ความก้าวหน้า และให้คิดว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นยาก เริ่มต้นด้วยความหวังว่าสิ่งนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้

และ 4. การเห็นคุณค่าในชีวิตของผู้อื่น

อย่างที่เห็นกันบ่อย ๆ จากการประทุษร้ายกันผ่านสื่อต่าง ๆ หรือ Hate Speech ซึ่งเป็นการว่าร้ายโดยอาจลืมไปว่าเขาก็เป็นมนุษย์ที่มีความเปราะบางเช่นเดียวกันกับเรา โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในสังคมเป็นทุนเดิม เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบมาก เช่น กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ด้าน วิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการนิตยสาร happening บอกว่า ที่ผ่านมาโปสเตอร์เป็นสื่อทรงพลังในการรณรงค์หรือสื่อสารประเด็นทางสังคมเสมอ ในแง่ของศิลปะ โปสเตอร์ช่วยสื่อสารความหมาย หรือความคิดบางอย่างที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้

สามารถบอกเล่าเรื่องการเมือง เรื่องสังคม ให้มีความละมุนละไมได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการจัดงานประกวดครั้งนี้ทีมงานตั้งใจคัดเลือกภาพอย่างน้อย 12 ภาพ ที่สามารถถ่ายทอดความหมายได้ดีมาเผยแพร่ทั้งในสื่อของ Happening เอง และเครือข่าย ซึ่งหมายถึงการแสดงผลงานในพื้นที่สื่อศิลปะหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น เยอรมนี จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ สมัครมากเข้าร่วมโครงการของเรา เพราะโอกาสที่จะได้ออกแบบหรือประกวดโปสเตอร์ในประเด็นสังคม การเมือง แบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยนัก

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วม ‘HAPPENING MAKERS 2020 : DREAM THAILAND: จากประชาธิปไตย สู่ภาพฝันประเทศไทย’ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ต.ค. 2563 ซึ่งจะมีการเปิดผลงานให้สาธารณได้ชมและร่วมให้คะแนนในวันที่ 22 ต.ค. 2563 ประกาศผลการประกวดวันที่ 3 พ.ย. 2563 และจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 25 พ.ย. 2563 โดยมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย (Fnf Thailand) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://Dreamthailand.org

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้