ส่อคว่ำ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า :ผศ.เจริญ เจริญชัย

Active Talk( 27 ต.ค. 2565)

เทคโนโลยีในการผลิต ภูมิปัญญา อาจจะสาบสูญ เพราะการกีดกันทางการผลิต
จากหลักการและเหตุผลการแก้เรื่องนี้ไม่น่ายาก แต่กลับกลายเป็นเรื่องยาก เพราะเบื้องลึกเบื้องหลัง ทำให้เห็นภาพว่าเรื่องนี้ไม่ได้พูดกันด้วยหลักการของกฎหมาย แต่เป็นเรื่องประโยชน์ของใครมากกว่า
.
ผศ.เจริญ เจริญชัย” |คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📌 อ่าน “ชี้ชะตาสุราไทย ผูกขาด หรือ เปิดกว้าง?” https://theactive.net/read/booze-future-law/

📌ชม #ActiveTalk ย้อนหลังที่ https://theactive.net/video/politics-20221027/

Author

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้