อากาศเปลี่ยนแปลง ชีวิตเกษตรกรเปลี่ยนไป : รศ.วิษณุ อรรถวานิช

Active Talk(8 ธ.ค. 2565)

“โจทย์หลักคือการสร้างความตระหนักรู้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความเหลื่อมล้ำคือการปรับตัว และนำไปสู่ความยุติธรรมข้ามรุ่น ข้ามวัย คนรุ่นอนาคตต้องมาแบกรับ ถึงเวลาที่ต้องมานั่งคิด ไม่ให้รุ่นลูกหลาน กลับมาด่าเราได้”

รศ.วิษณุ อรรถวานิช |ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตร

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

ศุภเชฐ ศรีจันทร์