ค่าแรง (ขั้นต่ำ) จ่ายแค่ไหนถึง รอด! : รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

Active Talk(22 ธ.ค. 2565)

“ต้องทำความเข้าใจว่า พรรคการเมืองไทย 99 % อิงแอบแนบชิดกับชนชั้นนายทุน ถ้าประชาชนไม่กดดันมากพอ ประชาชนต้องไม่ทำตัวเป็นของตายของพรรคการเมือง  เราต้องกดดัน ต้องวิพากษ์วิจารณ์ หากไม่ทำ สุดท้ายเราจะไม่ได้อะไร!  “

.

รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี |อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์