ค่าแรง (ขั้นต่ำ) จ่ายแค่ไหนถึง รอด! : ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์

Active Talk(22 ธ.ค. 2565)

“เวลาพูดถึงค่าจ้างขั้นต่ำเท่าไหร่ไม่สำคัญเท่าคิดจากอะไร หลักของค่าจ้างขั้นต่ำคือ แรกเข้าและไร้ฝีมือ ไม่ต้องถามว่าคุ้มไม่คุ้ม ถามว่า คุมความเป็นมนุษย์อยู่ได้หรือเปล่า? มีงานทำแล้วอยู่ได้อย่างเป็นผู้เป็นคนไหม?”

.

ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ |นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์